SaaS

Home » SaaS

Software jako služba

Služby SaaS zpřístupňují aplikace spotřebitelům prostřednictvím internetu, obvykle za měsíční předplatné.

Uživatelé softwaru jako služby si aplikaci předplatí namísto jednorázového nákupu a aktivace. Uživatelé se k programu SaaS připojí a používají jej přes internet z jakéhokoli kompatibilního počítače. Skutečný program funguje na cloudových serverech, které mohou být vzdáleny od pozice zákazníka.

To přináší různé výhody i nevýhody. Mezi hlavní výhody SaaS “patří jednoduchost, použitelnost a organizační řízení. Modely softwaru jako služby navíc přinášejí nižší počáteční náklady než standardní aplikace ke stažení a instalaci, takže jsou dostupnější pro širší škálu podniků, umožňují menším společnostem narušit rozvinuté trhy a motivují dodavatele.

Hlavní nevýhodou aplikací SaaS je, že obvykle vyžadují funkční internetové připojení. S rostoucím rozšířením internetových nabídek a vysokorychlostních telefonních sítí, jako je 5 G, je to však stále menší problém. Některé aplikace SaaS navíc poskytují offline režim pro jednoduché funkce.