Podmínky a pravidla

Vítejte na stránkách https://cryptostec.com/cs (dále jen „webové stránky“).

Webové stránky jsou poskytovány výhradně pro informační účely a neměly by být používány jako základ pro jakékoli investice nebo jiné účely.

Výrazy „my“, „nás“, „naše“ odkazují na společnost Cryptostec, na provozovatele webových stránek nebo na kohokoli v jejich zastoupení. Výraz „vy“ odkazuje na zákazníka, který navštěvuje webové stránky, přispívá na ně svým obsahem nebo jakýmkoli jiným způsobem jedná v souvislosti s webovými stránkami.

Webové stránky jsou vám nabízeny za předpokladu, že přijmete beze změn všechny níže uvedené podmínky a upozornění (dále společně jen „podmínky“). Přístupem na webové stránky nebo jejich používáním jakýmkoli způsobem vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Přečtěte si prosím tyto Podmínky pečlivě. Pokud nesouhlasíte se všemi těmito podmínkami, nepoužívejte Webové stránky.

Doporučujeme, abyste tyto Podmínky pravidelně kontrolovali, zda nebyly aktualizovány. Vyhrazujeme si právo kdykoli podle vlastního uvážení tyto Podmínky změnit nebo jinak upravit bez předchozího upozornění a váš další přístup na Webové stránky nebo jejich používání znamená, že s aktualizovanými nebo upravenými Podmínkami souhlasíte. 

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Webové stránky můžete používat výhradně pro soukromé a osobní účely. Webové stránky ani jejich obsah nesmíte používat ke komerčním účelům. K používání našich webových stránek musíte být starší 18 let. Používáním našich webových stránek a souhlasem s těmito podmínkami používání zaručujete a prohlašujete, že je vám nejméně 18 let. Naše webové stránky používají soubory cookie. Používáním našich webových stránek a souhlasem s těmito podmínkami používání souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s těmito podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.

UŽIVATELSKÝ OBSAH

Webové stránky umožňují uživatelům odesílat a zveřejňovat komentáře a obsah na různých místech (dále jen „obsah“). Za svůj Obsah a za důsledky jeho zveřejnění přebíráte výhradní odpovědnost. Obsah odeslaný uživateli neodráží názory Webové stránky. Zveřejnění Obsahu nezaručuje jeho platnost, spolehlivost, přesnost, zákonnost ani to, že je aktuální. 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUKY

Obsah webových stránek a veškeré související informace, produkty a služby zveřejněné na webových stránkách mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby. nezaručujeme jejich přesnost a odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoli chyby nebo jiné nepřesnosti týkající se informací a popisů zobrazených na webových stránkách. takové chyby a opomenutí jsou vlastní každé komunitní službě, která funguje na základě příspěvků uživatelů a jimi poskytnutých informací. webové stránky jsou vám nabízeny „tak, jak jsou“, a neměli byste je používat k žádnému jinému účelu než k osobnímu obecnému čtení (zejména ne jako základ pro jakoukoli investici do bitcoinu nebo do jakékoli jiné technologie, produktu nebo položky, která je zde podrobně popsána).

Nečiníme žádná prohlášení o vhodnosti informací, obsahu, dat, produktů a služeb obsažených na webových stránkách pro jakýkoli účel a zařazení nebo nabídka jakýchkoli produktů nebo služeb na webových stránkách nepředstavuje žádné schválení nebo doporučení takových produktů nebo služeb z naší strany. všechny tyto jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“ bez jakékoli záruky. zříkáme se všech záruk a podmínek, že webové stránky, jejich servery nebo jakýkoli e-mail odeslaný od nás neobsahují viry nebo jiné škodlivé součásti. tímto se zříkáme všech záruk a podmínek týkajících se těchto informací, softwaru, produktů, dat, prací a služeb, včetně všech předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, titulu a neporušování práv.

V žádném případě neneseme (naši představitelé, ředitelé a přidružené společnosti) odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, sankčně nahrazované, náhodné, zvláštní nebo následné škody vzniklé v důsledku nebo jakkoli související s vaším přístupem k webovým stránkám, jejich zobrazením nebo používáním nebo se zpožděním nebo nemožností přístupu k webovým stránkám, jejich zobrazením nebo používáním (mimo jiné včetně vašeho spoléhání se na názory uvedené na webových stránkách; jakýchkoli počítačových virů, informací, softwaru, odkazovaných stránek, produktů a služeb získaných prostřednictvím webových stránek; nebo jinak vyplývajících z přístupu k webovým stránkám, jejich zobrazení nebo používání), ať už na základě teorie nedbalosti, smlouvy, deliktu, přísné odpovědnosti nebo jinak, a to i v případě, že společnost compare me byla upozorněna na možnost vzniku takových škod.

v každém případě se vaše jediná možnost nápravy omezuje na opravu takových chyb nebo poruch, a to s ohledem na příslušné okolnosti.

Kromě toho, aniž bychom se odchýlili od výše uvedeného ustanovení, nebudeme odpovědní za jakoukoli formu odpovědnosti vyplývající z vašeho spoléhání se na obsah komerčních informací zveřejněných na webových stránkách nebo v souvislosti s nimi.

Toto omezení odpovědnosti odráží rozdělení rizik mezi stranami. Omezení uvedená v tomto oddíle zůstávají v platnosti a platí i v případě, že se zjistí, že jakýkoli omezený prostředek nápravy uvedený v těchto podmínkách nesplnil svůj základní účel.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pokud se rozhodnete zakoupit některý z produktů, softwaru nebo služeb, na které odkazuje na které propagujeme na našich webových stránkách, můžeme získat provizi bez dalších nákladů pro vás. Vyjádřené názory pocházejí od našich vlastních nezávislých recenzentů a spisovatelů, pověřených poskytováním užitečných recenzí a jejich nezaujatých názorů. 

Měli byste předpokládat, že každý externí odkaz, na který na našich webových stránkách kliknete, je partnerský odkaz, který vede k našemu partnerovi, který nám platí. 

Podpořte nás prosím nákupem prostřednictvím našich partnerských odkazů, pokud shledáte naše webové stránky užitečnými, abychom mohli tyto webové stránky udržovat 100 % zdarma (a bez nepořádku, tj. reklamních bannerů a otravných vyskakovacích oken).

ODKAZY A KOMERČNÍ INFORMACE V SOFTWARU

Na webové stránky můžeme vkládat reklamy a/nebo informace komerčního charakteru. Zdroj těchto informací může pocházet od nás nebo od třetích stran. Nemůžeme zaručit jejich spolehlivost nebo přesnost. Zdůrazňujeme, že reklama nebo zveřejnění komerčního obsahu z naší strany nepředstavuje doporučení nebo pobídku k pořízení inzerovaného zboží nebo služeb.

webové stránky obsahují odkazy na služby nebo aplikace, které neprovozujeme ani nespravujeme, neneseme odpovědnost za jakoukoli formu odpovědnosti vyplývající z vašeho spoléhání se na obsah těchto služeb a aplikací nebo na informace jimi poskytované nebo v souvislosti s nimi, mimo jiné včetně jejich úplnosti, přesnosti, správnosti nebo jejich aktuálnosti. Neneseme odpovědnost za žádné přímé ani nepřímé škody, peněžní ani jiné, vzniklé v důsledku vašeho používání nebo spoléhání se na obsah služeb, ke kterým jste získali přístup prostřednictvím odkazů na Webových stránkách.

KONTAKTUJTE NÁS

Můžete nás kontaktovat ohledně jakýchkoli otázek týkajících se Webových stránek, a to prostřednictvím stránky „Kontaktujte nás“ na Webových stránkách nebo pomocí této e-mailové adresy – support@cryptostec.com. Vynasnažíme se váš dotaz neprodleně vyřešit.

DISCLAIMER The information contained on this website is for informational purposes only and is not a substitute for professional financial, legal or tax advice. You should consult a professional before acting on any information found here. this website may be compensated by the companies listed through advertising, affiliate programs or otherwise. Any links to third party products, rates or websites are subject to change without notice. Please do appropriate research before participating in third party offers. CFDs are complex instruments and carry a high risk of rapid loss of money due to leverage© Copyright 2022 Cryptostec
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]