SaaS

Home » SaaS

Softvér ako služba

Služby SaaS sprístupňujú aplikácie spotrebiteľom cez internet, zvyčajne za mesačné predplatné.

Namiesto jednorazového nákupu a aktivácie si používatelia softvéru ako služby predplatia aplikáciu. Používatelia sa k programu SaaS pripájajú a používajú ho cez internet z akéhokoľvek kompatibilného počítača. Skutočný program funguje na cloudových serveroch, ktoré môžu byť vzdialené od polohy zákazníka.

To ponúka rôzne výhody a nevýhody. Medzi hlavné výhody SaaS “patrí jednoduchosť, použiteľnosť a organizačné riadenie. Okrem toho modely softvéru ako služby prinášajú nižšie počiatočné náklady ako štandardné aplikácie na stiahnutie a inštaláciu, vďaka čomu sú dostupnejšie pre širšie spektrum podnikov, čo umožňuje menším spoločnostiam narušiť rozvinuté trhy a motivuje dodávateľov.

Hlavnou nevýhodou aplikácií SaaS je, že zvyčajne vyžadujú funkčné internetové pripojenie. S rastúcim počtom internetových ponúk a vysokorýchlostných telefónnych sietí, ako je napríklad 5 G, sa však tento problém stáva menším. Okrem toho niektoré aplikácie SaaS poskytujú režim offline pre jednoduché funkcie.

🔞 © Copyright 2024 Cryptostec