Riskkapital

Home » Riskkapital

Vad är riskkapital?

Det är en privat investeringsfond. Särskilt en som investerar pengar i företag. I vilka riskbedömningen är hög, i väntan på hög avkastning om de lyckas. Vc-fonder är ett accepterat och vanligt sätt att anskaffa kapital. Till exempel i syfte att investera i nystartade företag (“start-ups”) inom högteknologi.

Riskkapitalfond – investeringsstrategi

It-fonderna anskaffar sitt kapital från institutionella investerare (banker, pensionsfonder och studiefonder) medan privata investerare (änglar) också bidrar med sin del. När kapitalet tas upp finns det inget inträde för nya investerare och inget utträde för befintliga investerare. De flesta fonder investerar relativt små belopp. De är dock utspridda på ett stort antal företag. Det viktigaste är att det befinner sig i någon av de tre första livscyklerna. Det kan till exempel vara såddstadiet, det tidiga stadiet och tillväxtstadiet. Den genomsnittliga investeringsperioden varierar mellan 7-10 år. Under vilken fondförvaltarna får förvaltningsavgifter som är värda 2,5 % av investerarnas pengar. I slutet av investeringsperioden delas mellan 15-25 % av vinsten i det företag som säljs mellan dem och investerarna.

Den äldsta lagen i spelet säger – “Att investera i ett företag som befinner sig i ett tidigt skede av sitt liv kommer att ge ut en mer lönsam aktie i framtiden”. Detta är faktiskt den vägledande principen för riskkapitalfonder. De gick in i spelet för att få hög avkastning. Om inte för det är det inte värt risken. Och risken är stor. Fonderna arbetar under osäkra förhållanden. För att illustrera detta visar en statistik att av 100 investerade företag kommer mindre än 10 av dem att vara tillräckligt lönsamma för fonderna. Detta är samma “risk” som döljer sig bakom det hotfulla modellnamnet. Därför döljer sig bakom den också chansen till en stor vinst, eftersom en rätt investering, i rätt företag, räcker för att tvinga fram resten.

🔞 © Copyright 2024 Cryptostec