Vertex Ventures – Riskkapital

Vertex Ventures – Riskkapital

Home » Vertex Ventures – Riskkapital
Fördelar
  • SaaS
  • Agtech
  • Big Data
  • Cyber
  • Fintech

Vertex Ventures är ett israeliskt riskkapitalbolag som grundades 1997. Företaget har över 1 miljard dollar i tillgångar under förvaltning, de har lyckats investera i 162 nystartade företag och uppnått 42 framgångsrika avslut.

De fokuserar på företag i tidiga skeden, från såddstadiet till B-rundan, som syftar till att störa stora marknader inom flera olika kategorier och vertikaler.

Author

  • Zarihoun Traore

    Hello, I'm Zarihoun Traore, the founder and driving force behind Cryptostec. With over nine years of experience in the crypto, financial, and payment sectors, I have dedicated my career to understanding and navigating these dynamic industries. My journey has taken me through a variety of roles and projects, from SaaS and Fintech startups to casino brands, each contributing to the depth of knowledge I share with you today. My Journey I have had the privilege of presenting at prominent events like CryptoFinance and attending numerous key conferences such as Websummit, Paris Blockchain Week, and iFX EXPO. These experiences have been invaluable, allowing me to engage with industry leaders, stay ahead of emerging trends, and bring back insights that shape the content you find on Cryptostec.

    Visa inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

🔞 © Copyright 2024 Cryptostec