Zasady i warunki

Witamy na stronie https://cryptostec.com/pl („Witryna”).

Strona internetowa jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinna być wykorzystywana jako podstawa do jakichkolwiek inwestycji lub innych celów.

Terminy „my”, „nas”, „nasz” odnoszą się do Cryptostec, do operatorów strony lub do kogokolwiek w ich imieniu. Termin „Ty” odnosi się do klienta odwiedzającego stronę, wnoszącego treść na stronę lub działającego w jakikolwiek inny sposób w związku ze stroną.

Witryna jest oferowana użytkownikowi pod warunkiem zaakceptowania bez modyfikacji wszystkich Warunków, zasad i uwag określonych poniżej (zwanych łącznie „Warunkami”). Uzyskując dostęp lub korzystając z Witryny w jakikolwiek sposób, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami. Jeśli nie akceptują Państwo wszystkich tych warunków, prosimy nie korzystać z Witryny.

Zalecamy regularne sprawdzanie niniejszych Warunków, aby sprawdzić, czy nie zostały zaktualizowane. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym momencie, według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia, a dalszy dostęp lub korzystanie z Witryny oznacza akceptację zaktualizowanych lub zmodyfikowanych Warunków. 

KORZYSTANIE Z WITRYNY

Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie do celów prywatnych i osobistych. Użytkownik nie może korzystać z Witryny lub jej zawartości w celach komercyjnych. Musisz mieć ukończone 18 lat, aby korzystać z naszej strony internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej i zgadzając się na niniejsze warunki użytkowania, gwarantujesz i oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Nasza strona używa plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej i zgadzając się na niniejsze warunki użytkowania, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z niniejszymi Warunkami i naszą polityką prywatności.

TREŚĆ UŻYTKOWNIKA

Witryna umożliwia użytkownikom przesyłanie i umieszczanie komentarzy i treści w różnych miejscach („Treści”). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją Treść oraz za konsekwencje jej zamieszczenia. Treści zamieszczane przez użytkowników nie odzwierciedlają poglądów Witryny. Publikowanie Treści nie gwarantuje ich ważności, wiarygodności, dokładności, legalności ani aktualności. 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I GWARANCJI

Zawartość strony internetowej oraz wszelkie powiązane informacje, produkty i usługi publikowane na stronie internetowej mogą zawierać nieścisłości lub błędy. nie gwarantujemy ich dokładności i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub inne nieścisłości dotyczące informacji i opisów wyświetlanych na stronie internetowej. takie błędy i pominięcia są nieodłącznym elementem każdej usługi opartej na społeczności, która działa na podstawie postów użytkowników i informacji przez nich dostarczanych. witryna jest oferowana użytkownikowi na zasadzie „tak jak jest” i nie powinna być wykorzystywana przez użytkownika do żadnych celów poza osobistym czytaniem (w szczególności nie jako podstawa do inwestycji w bitcoin lub w jakąkolwiek inną technologię, produkt lub przedmiot wyszczególniony w niniejszym dokumencie).

Nie składamy żadnych oświadczeń o przydatności informacji, treści, danych, produktów i usług zawartych na stronie internetowej do jakiegokolwiek celu, a włączenie lub oferowanie jakichkolwiek produktów lub usług na stronie internetowej nie stanowi żadnego poparcia lub rekomendacji takich produktów lub usług przez nas. wszystkie takie są dostarczane „jak jest” i „jak dostępne” bez żadnych gwarancji. niniejszym wyłączamy wszelkie gwarancje i warunki w odniesieniu do tych informacji, oprogramowania, produktów, danych, prac i usług, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje i warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszania praw.

W żadnym wypadku my (nasi urzędnicy, dyrektorzy i podmioty stowarzyszone) nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z Państwa dostępem, wyświetlaniem lub korzystaniem ze strony internetowej lub z opóźnieniem lub brakiem możliwości dostępu, wyświetlania lub korzystania ze strony internetowej (w tym, ale nie wyłącznie, z Państwa poleganiem na opiniach pojawiających się na stronie internetowej; wszelkie wirusy komputerowe, informacje, oprogramowanie, połączone witryny, produkty i usługi uzyskane za pośrednictwem strony internetowej; lub w inny sposób wynikający z dostępu, wyświetlania lub korzystania ze strony internetowej), czy to w oparciu o teorię zaniedbania, umowy, deliktu, ścisłej odpowiedzialności, lub w inny sposób, a nawet jeśli compare me został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

w każdym przypadku, jedyne zadośćuczynienie będzie ograniczone do poprawienia takich błędów lub nieprawidłowego działania, w świetle odpowiednich okoliczności.

Dodatkowo, bez odstępstw od powyższej klauzuli, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek formy odpowiedzialności wynikające z polegania na, lub w związku z, wykorzystaniem treści informacji handlowych zamieszczonych na stronie internetowej.

Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności odzwierciedla podział ryzyka pomiędzy stronami. Ograniczenia określone w tej sekcji przetrwają i będą miały zastosowanie nawet wtedy, gdy okaże się, że jakikolwiek ograniczony środek zaradczy określony w niniejszych Warunkach nie spełnił swojego zasadniczego celu.

Afiliacja

Jeśli zdecydujesz się na zakup któregokolwiek z produktów, oprogramowania lub usług, do których odnosimy się i które promujemy na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Poglądy wyrażone są z naszych własnych niezależnych recenzentów i pisarzy, zlecone w celu zapewnienia użytecznych recenzji i ich bezstronne poglądy. 

Powinieneś założyć, że każdy link zewnętrzny, który klikniesz na naszej stronie jest linkiem partnerskim, który prowadzi do naszego partnera, który nam płaci. 

Prosimy o wsparcie nas poprzez dokonanie zakupu za pośrednictwem naszych linków partnerskich, jeśli uważasz naszą stronę za pomocną, abyśmy mogli utrzymać tę stronę w 100 procentach wolną w użyciu (i wolną od bałaganu, tj. banerów reklamowych i irytujących popupów).

LINKI I INFORMACJE HANDLOWE W OPROGRAMOWANIU

Możemy umieszczać w Witrynie reklamy i/lub informacje o charakterze komercyjnym. Źródło takich informacji może pochodzić od nas lub od osób trzecich. Nie możemy zagwarantować ich wiarygodności lub dokładności. Podkreśla się, że reklama lub publikacja treści komercyjnych przez nas nie stanowi rekomendacji ani zachęty do nabycia reklamowanych towarów lub usług.

Witryna zawiera linki do usług lub aplikacji nieobsługiwanych lub zarządzanych przez nas, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z polegania na zawartości takich usług i aplikacji lub jakichkolwiek informacji przez nie dostarczanych, lub w związku z nimi, w tym między innymi za ich kompletność, dokładność, poprawność lub aktualność. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, pieniężne lub inne, wynikające z korzystania lub polegania na treści usług, do których użytkownik uzyskał dostęp za pośrednictwem linków znajdujących się na Stronie.

KONTAKT Z NAMI 

Możesz skontaktować się z nami w sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących Witryny, poprzez stronę „Kontakt” na Witrynie lub używając tego adresu e-mail – support@cryptostec.com. Dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Cryptostec
Zrzeczenie się odpowiedzialności - Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady finansowej, prawnej lub podatkowej. Przed podjęciem jakichkolwiek działań w oparciu o informacje tu zawarte, należy skonsultować się z profesjonalistą. Ta strona może być wynagradzana przez firmy wymienione w reklamie, programach partnerskich lub w inny sposób. Wszelkie odniesienia do produktów, stawek lub stron internetowych osób trzecich mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Prosimy o przeprowadzenie odpowiednich badań przed udziałem w jakichkolwiek ofertach stron trzecich. CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej© Copyright 2021 Cryptostec