Handel indeksami | Inwestowanie w indeksy | Kompletny przewodnik

Home » Handel indeksami | Inwestowanie w indeksy | Kompletny przewodnik

Poprzez handel indeksami można uzyskać ekspozycję na cały sektor lub gospodarkę w ramach jednej transakcji. Najbardziej znane indeksy są w zasadzie zestawami niepowiązanych akcji, które są często oceniane przez niezależne organizacje.

Podczas gdy większość traderów zna nazwy i skróty najważniejszych indeksów giełdowych na świecie, nie wszyscy są świadomi, że można nimi również handlować poprzez CFD. Kontrakty CFD na indeksy giełdowe mogą być kupowane i sprzedawane w sposób podobny do tradycyjnych akcji.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o handlu indeksami i inwestowaniu w indeksy? Ten przewodnik jest doskonałym punktem wyjścia.

Czym są indeksy giełdowe?

Indeksy giełdowe są średnią ważoną wyników zbioru papierów wartościowych w czasie.

Celem indeksów giełdowych jest zapewnienie inwestorom dokładnego i efektywnego sposobu porównywania bieżących cen giełdowych z historycznymi cenami giełdowymi. Indeksy mogą być używane do oceny ogólnych wyników rynku akcji, jak również do porównywania wyników poszczególnych inwestorów.

Handel indeksami jest formą metody handlowej, w której koszyk akcji jest kupowany i sprzedawany. Innymi słowy, kiedy handluje się indeksami giełdowymi, uzyskuje się ekspozycję na cały rynek, zamiast skupiać się tylko na wynikach konkretnej firmy. Handel indeksami jest jedną z najprostszych metod dywersyfikacji istniejącego portfela.

Indeks giełdowy jest zasadniczo reprezentacją lub punktem odniesienia dla ogólnych wyników rynku akcji.

Indeksy giełdowe są ustanawiane przez różne agencje ratingowe i składają się z wielu akcji.

S&P Global Ratings, dawniej znana jako Standard & Poor's, jest przykładem agencji ratingowej. Jest ona odpowiedzialna za tworzenie indeksu S&P 500 oraz Dow Jones Industrial Average (Dow 30 Index). Jest to jedna z najprostszych metod dla traderów, aby ocenić “gospodarkę” w całości.

Najlepsze indeksy do handlu

 • FTSE 100, w skrócie “Footsie”, jest indeksem 100 największych firm blue-chip notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych według kapitalizacji rynkowej.
 • DAX 30 to indeks giełdowy obejmujący 30 niemieckich spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie. Jest on ważony według kapitalizacji rynkowej.
 • Japoński indeks Nikkei 225 jest ważonym cenowo indeksem 225 firm blue-chip notowanych na giełdzie w Tokio.
 • Indeks S&P 500, jest obliczany na podstawie kapitalizacji rynkowej 500 największych firm notowanych na NYSE lub NASDAQ. Indeks ten jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych indeksów giełdowych ze względu na swoją różnorodność. S&P 500 jest powszechnie uważany przez inwestorów za jeden z najlepszych mierników gospodarki USA.
 • Indeks CAC 40 jest benchmarkowym indeksem francuskiego rynku akcji. Zawiera około 40 komponentów, w tym tak znane marki jak Hermes i L'Oreal. Ze względu na światowy charakter firm wchodzących w jego skład, indeks zarabia dużą część swoich pieniędzy poza Francją, co wyjaśnia jego atrakcyjność wśród inwestorów zagranicznych.

Dlaczego warto handlować indeksami?

Handel indeksami jest popularny z wielu powodów.

Poniżej wymienione są niektóre z najważniejszych zalet handlu indeksami:

 • Bardziej dostępna dźwignia finansowa niż w przypadku handlu akcjami – Dźwignia finansowa oferowana przez kontrakty terminowe na indeksy sprawia, że nawet transakcje z 1% wzrostem indeksu są opłacalne.
 • Mniej analizy technicznej – zamiast przeczesywać setki akcji w celu znalezienia właściwej spółki, inwestorzy mogą poświęcić więcej czasu na przeglądanie pojedynczego wykresu.
 • Wysoka płynność powoduje węższe spready, co oznacza, że za każdą transakcję na bardzo płynnym rynku płaci się mniej pieniędzy.
 • Nie ma potrzeby sprawdzania akcji pod kątem danych fundamentalnych, co pozwala zaoszczędzić wiele czasu. Przez większość czasu, inwestor będzie oceniał ogólny obraz i emocje rynkowe.

Rodzaje indeksów giełdowych 

Obecnie, istnieje wiele rodzajów indeksów giełdowych.

Kilka z najbardziej rozpowszechnionych rodzajów obejmują następujące:

 • Price-Weighted Index: Oznacza to, że indeks jest obliczany przy użyciu ceny akcji, a nie wartości firmy. Główną wadą tego indeksu jest to, że firma z ceną akcji 300 dolarów będzie warta 10 razy tyle, co ta z ceną akcji 30 dolarów.
 • Indeksy specyficzne dla danego kraju: są to indeksy, które mają odzwierciedlać rynki giełdowe określonych narodów. Na przykład S&P 500 jest często uważany za reprezentatywną próbkę amerykańskiego rynku akcji.
 • Indeksy giełdowe: ich celem jest monitorowanie wyników spółek znajdujących się w obrocie na określonej giełdzie. Na przykład indeks NASDAQ 100 mierzy spółki niefinansowe znajdujące się w obrocie na rynku NASDAQ.
 • Indeksy sektorowe: są to indeksy, które mają na celu monitorowanie określonych sektorów, takich jak rynki towarowe lub nawet przemysł motoryzacyjny.
 • Indeks ważony wartością rynkową: jest to indeks równy wartości rynkowej wszystkich znajdujących się w obrocie akcji wyemitowanych przez spółki należące do indeksu. Logika stojąca za indeksem wartości rynkowej, takim jak NASDAQ100, jest taka, że spółki o większej kapitalizacji rynkowej lub wartości będą miały większą wagę w indeksie i dlatego będą wyceniane wyżej niż te o niższej wartości. Nie ma sensu, aby mikroprzedsiębiorstwo miało taką samą wagę w indeksie jak duża firma, taka jak Amazon czy Apple. Jedną z wad indeksu ważonego rynkiem jest to, że może on czasami przypisywać zbyt dużą wagę pojedynczej spółce lub sektorowi.

Co wpływa na ceny indeksów? 

Wiele różnych rzeczy może wpływać na cenę indeksu, który składa się z akcji. Kilka głównych czynników, które wpływają na ceny akcji to m.in:

 • Składniki indeksu. Firmy wchodzące w skład indeksu mają wpływ na jego cenę. Główni uczestnicy indeksu powinni być stale badani, ponieważ mają oni największy wpływ na indeks.
 • Statystyki ekonomiczne. Jeśli, na przykład, indeks składa się głównie ze spółek amerykańskich, takich jak NASDAQ, wtedy dane ekonomiczne związane z gospodarką amerykańską prawie na pewno będą miały wpływ na cenę indeksu. Inwestorzy będą badać dane takie jak inflacja, bezrobocie, PKB i stopy procentowe, między innymi.
 • Polityka. Konflikty handlowe i zmiany regulacyjne mogą mieć negatywny wpływ na indeksy. Ogólnie rzecz biorąc, indeksy zyskują dzięki dyskusjom na temat wolnego handlu, deregulacji i niższego opodatkowania.

Opracowywanie strategii handlowej 

Aby zbudować strategie handlowe dla indeksów giełdowych, musisz najpierw zdecydować, jaki styl handlowy będziesz stosował:

 • Scalping Trading: to technika handlowa, która koncentruje się na korzystaniu z niewielkich wahań cen i szybkiej odsprzedaży. Odnosi się to do techniki, która traktuje priorytetowo duży wolumen z małych zysków.
 • Day trading: Day traderzy nie utrzymują pozycji dłużej niż przez jeden dzień.
 • Swing trading: Swing traderzy działają średnio- i długoterminowo, starając się czerpać zyski z wahań rynku.
 • Long-Term Trading: Inwestorzy ci inwestują i utrzymują swoje pozycje przez długi czas, starając się generować stałe zyski.

Strategie handlu indeksami są generalnie oparte na dwóch głównych formach analizy.

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna umożliwia traderom podejmowanie decyzji handlowych na podstawie wydarzeń gospodarczych i innych potencjalnych czynników wpływających na rynek. Ponadto, analitycy fundamentalni regularnie obserwują kalendarz ekonomiczny i publikacje danych, które mogą mieć wpływ na wartości indeksów.

Analiza techniczna

Inwestorzy mogą wykorzystywać analizę techniczną do badania wykresów cen indeksów i analizowania trendów cenowych, wzorców i wskazówek w celu prognozowania przyszłych ruchów cen indeksów. Analiza techniczna opiera się na założeniu, że poprzednie dane dotyczące cen mogą być wykorzystane do prognozowania przyszłych ruchów cen.

Zarówno analiza fundamentalna, jak i techniczna mają swoje zalety i wady. W rezultacie, wielu traderów handluje indeksami używając kombinacji obu tych metod.

Jak handlować indeksami?

Istnieje kilka sposobów handlu indeksami.

Indeksy CFD

CFD są produktami finansowymi, które umożliwiają inwestorom czerpanie zysków z ruchu cen papierów wartościowych bez posiadania bazowych papierów wartościowych. Kiedy handlujesz CFD, zawierasz umowę z brokerem, aby wymienić różnicę w cenie bazowego papieru wartościowego pomiędzy początkiem i końcem kontraktu.

Handel indeksami poprzez CFD ma wiele zalet:

Koncepcja kontraktu CFD jest prosta. Zamiast kupować cały indeks, można kupić CFD na niego. Jest to również bardzo przyjazne dla użytkownika. Aby rozpocząć handel indeksami, wystarczy posiadać konto handlowe CFD u brokera lub na platformie inwestycyjnej.

 • Można handlować w obu kierunkach. CFD mają tę zaletę, że pozwalają na czerpanie zysków zarówno z ruchów cenowych w górę, jak i w dół. Możesz kupić CFD, jeśli wierzysz, że indeks wzrośnie (opcja długa). Sprzedać CFD, jeśli uważasz, że indeks spadnie (opcja krótka).
 • Dzięki CFD możesz handlować większą ilością pieniędzy, niż włożyłeś. Dźwignia finansowa może pomóc Ci zarobić więcej pieniędzy na swoich transakcjach. Jednakże, może ona również zwiększyć straty, więc należy zachować ostrożność.
 • Koszty transakcyjne dla CFD są często nieistotne. Spread jest różnicą pomiędzy ceną kupna i sprzedaży.

Najlepsze platformy CFD na indeksy

Trading Platform Fees Available
indices
Review Leverage Website Minimum
Deposit
3xtb review *No commissions
 • Fees for short or leveraged positions.
35
 • 1:200
 • $500
2Libertex *No Spreads
 • Fees applies
20
 • 1:20
 • $500
3Skilling-min *No commissions
 • Spread from 0,03 Pips
16
 • 1:500
 • $1000
4vantagefx *Commissions
applies
 • Spread from 0,0 Pips
15
 • 1:200
 • $5000
5eToro (1) *No commissions
 • Fees for short or leveraged positions.
13
 • 1:20
 • $200
6Admiral Markets Review (2) (1) *No commissions
 • Spread from 0.7 pips
8
 • 1:200
 • $1000
7blackbull markets Commissions
applies

 • Spread from  0.1 Pips
5
 • 1:500
 • $200

Indeksowe ETF-y

Fundusze giełdowe(ETFs) są alternatywą dla CFD na indeksy. ETF są funduszami giełdowymi, które dążą do replikowania wyników określonego indeksu lub klasy aktywów. Są one wymieniane na giełdzie w taki sam sposób jak inne rodzaje papierów wartościowych.

Najlepsze platformy indeksowych funduszy ETF

Platforma handlowa Opłaty Dostępne
ETFy
Opinie Dźwignia Strona Minimalny depozyt
1Admiral Markets opinie *Zerowa prowizja
 • Spread od 0,7 pipsówi.
376
 • 1:20
 • $200
2etoro review (2) *Zerowa prowizja
 • Opłaty za pozycje short lub lewarowane
249
 • 1:2
 • $200
3XTB opinie *Zerowa prowizja
 • Opłaty za pozycje short lub lewarowane
140
 • 1:10
 • $200
4Skilling (5)-min *Niski
spread
 • Spread od 0,03 pipsa
40
 • 1:5
 • $100

Strategie zarządzania ryzykiem 

Nigdy nie można całkowicie wyeliminować ryzyka podczas handlu indeksami, jednakże można je zmniejszyć poprzez skupienie się na zarządzaniu ryzykiem.

Cztery strategie, które mogą pomóc zredukować ryzyko obejmują:

 • Zlecenia Stop Loss dają dodatkową ochronę w przypadku gwałtownego wzrostu zmienności rynkowej i ruchu rynku przeciwko tobie. Zlecenia Stop Loss nie gwarantują ochrony przed nagłą, nadmierną zmiennością rynku i lukami rynkowymi. Nie będziesz musiał podejmować żadnych działań, więc możesz handlować z większym spokojem.
 • Trailing Stop Loss są użytecznym narzędziem do “śledzenia” ruchów rynku poprzez ustalanie punktów cenowych powyżej lub poniżej wartości rynkowej. Twój trailing stop będzie się wtedy poruszał zgodnie z aktualnym trendem rynkowym, pozwalając Ci zablokować zyski przy jednoczesnym ograniczeniu strat.
 • Kalendarz ekonomiczny może być użytecznym narzędziem do śledzenia wydarzeń, które mogą mieć wpływ na ceny rynkowe. Możesz przewidzieć przyszłe ruchy, jak również pozytywne i negatywne emocje, uważnie śledząc ogłoszenia gospodarcze związane z rynkiem, na którym chcesz handlować.
 • Dźwignia finansowa powinna być zawsze regulowana zgodnie z Twoim apetytem na ryzyko. Dźwignia powinna być zawsze stosowana z rozwagą, ponieważ może ona potencjalnie zwiększyć straty handlowe.

Podsumowanie

Indeksy giełdowe dają inwestorom ekscytującą możliwość czerpania zysków z rynku akcji bez konieczności przeprowadzania dogłębnych badań fundamentów firmy.

Jednakże, istnieją istotne wady handlu indeksami giełdowymi. Ze względu na niską zmienność, niektóre typy traderów, w szczególności scalperzy i day traderzy, mogą być lepiej przystosowani do innych rynków. Dodatkowo, indeksy giełdowe mogą być handlowane tylko w godzinach pracy odpowiedniej giełdy.

Author

 • Zarihoun Traore

  Hello, I'm Zarihoun Traore, the founder and driving force behind Cryptostec. With over nine years of experience in the crypto, financial, and payment sectors, I have dedicated my career to understanding and navigating these dynamic industries. My journey has taken me through a variety of roles and projects, from SaaS and Fintech startups to casino brands, each contributing to the depth of knowledge I share with you today. My Journey I have had the privilege of presenting at prominent events like CryptoFinance and attending numerous key conferences such as Websummit, Paris Blockchain Week, and iFX EXPO. These experiences have been invaluable, allowing me to engage with industry leaders, stay ahead of emerging trends, and bring back insights that shape the content you find on Cryptostec.

  View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

🔞 © Copyright 2024 Cryptostec