Clal Biotechnology Industries -VC

Clal Biotechnology Industries -VC

Home » Clal Biotechnology Industries -VC
Plusy
  • Medical Device
  • Biotechnologia

Clal Biotechnology Industries( CBI) jest największą izraelską firmą inwestycyjną z branży life sciences. CBI koncentruje się na identyfikowaniu i wspieraniu obiecujących innowacyjnych przedsięwzięć. Nie tylko opracowuje własne rozwiązania, ale także zajmuje się niezaspokojonymi potrzebami medycznymi o wielomiliardowym potencjale rynkowym.

Do tej pory CBI zainwestowało w 20 startupów, z czego 7 zakończyło się sukcesem.

Author

  • Zarihoun Traore

    Hello, I'm Zarihoun Traore, the founder and driving force behind Cryptostec. With over nine years of experience in the crypto, financial, and payment sectors, I have dedicated my career to understanding and navigating these dynamic industries. My journey has taken me through a variety of roles and projects, from SaaS and Fintech startups to casino brands, each contributing to the depth of knowledge I share with you today.My JourneyI have had the privilege of presenting at prominent events like CryptoFinance and attending numerous key conferences such as Websummit, Paris Blockchain Week, and iFX EXPO. These experiences have been invaluable, allowing me to engage with industry leaders, stay ahead of emerging trends, and bring back insights that shape the content you find on Cryptostec.

    View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

🔞 © Copyright 2024 Cryptostec