Voorwaarden en Condities

Welkom op https://cryptostec.com.nl/ (de “Website”).

De Website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden en dient niet te worden gebruikt als basis voor enige investering of ander doel.

De termen “wij”, “ons”, “onze” verwijzen naar Cryptostec, naar de beheerders van de Website of naar iemand namens hen. De term “u” verwijst naar de klant die de Website bezoekt, inhoud bijdraagt op de Website of op enige andere wijze handelt in verband met de website

De Website wordt u aangeboden op voorwaarde dat u deze Voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen die hieronder worden uiteengezet (gezamenlijk de “Voorwaarden”) zonder wijziging aanvaardt. Door toegang tot of gebruik van de Website op welke wijze dan ook, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door. Indien u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden, gelieve dan geen gebruik te maken van de Website.

Wij raden u aan om deze Voorwaarden regelmatig te controleren om te zien of ze zijn bijgewerkt. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te wijzigen of anderszins aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving, en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Website betekent dat u akkoord gaat met de bijgewerkte of gewijzigde Voorwaarden. 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U mag de Website uitsluitend voor privé- en persoonlijke doeleinden gebruiken. U mag de Website of de inhoud ervan niet commercieel gebruiken. U moet ten minste 18 jaar oud zijn om onze website te gebruiken. Door onze website te gebruiken en in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden, garandeert en verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent. Onze website maakt gebruik van cookies. Door onze website te gebruiken en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met deze voorwaarden van ons privacybeleid.

INHOUD GEBRUIKERS

De Website laat gebruikers toe om commentaren en inhoud in te dienen en te plaatsen op verschillende plaatsen (“Inhoud”). U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor uw Inhoud en voor de gevolgen van het plaatsen ervan. Inhoud die door gebruikers wordt geplaatst, weerspiegelt niet de standpunten van de Website. Het publiceren van Inhoud garandeert niet de geldigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, legaliteit of het up-to-date zijn ervan. 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

De inhoud van de website en alle gerelateerde informatie, producten en diensten die op de website worden gepubliceerd, kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten. wij garanderen de nauwkeurigheid daarvan niet en wijzen alle aansprakelijkheid af voor eventuele fouten of andere onnauwkeurigheden met betrekking tot de informatie en beschrijvingen die op de website worden weergegeven. dergelijke fouten en omissies zijn inherent aan elke gemeenschapsdienst die werkt op basis van berichten van gebruikers en op de door hen verstrekte informatie. de website wordt u aangeboden op een “as-is”-basis en mag door u niet worden gebruikt voor enig ander doel dan persoonlijke algemene lectuur (met name niet als basis voor een investering in bitcoin of in enige andere technologie, product of item dat hierin wordt beschreven).

Wij doen geen uitspraken over de geschiktheid van de informatie, inhoud, gegevens, producten en diensten op de website voor enig doel, en de opname of aanbieding van producten of diensten op de website vormt geen goedkeuring of aanbeveling van dergelijke producten of diensten door ons. al deze worden verstrekt “as is” en “zoals beschikbaar” zonder enige vorm van garantie. wij wijzen alle garanties en voorwaarden af dat de website, de servers of enige e-mail die van ons wordt verzonden, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. wij wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden af met betrekking tot deze informatie, software, producten, gegevens, werken en diensten, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, en niet-inbreuk.

In geen geval zullen wij (onze functionarissen, directeuren en gelieerde ondernemingen) aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale of gevolgschade voortvloeiend uit, of op enigerlei wijze verband houdend met, uw toegang tot, weergave van of gebruik van de website of met de vertraging of onmogelijkheid van toegang tot, weergave of gebruik van de website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw vertrouwen op adviezen die op de website verschijnen; computervirussen, informatie, software, gelinkte sites, producten en diensten verkregen via de website; of anderszins voortvloeiend uit de toegang tot, de weergave van of het gebruik van de website), hetzij gebaseerd op een theorie van nalatigheid, contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid, of anderszins, en zelfs als compare me op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

in elk geval zal uw enige rechtsmiddel beperkt zijn tot het corrigeren van dergelijke fouten of storingen, en in het licht van de relevante omstandigheden.

Bovendien, en zonder af te wijken van de bovenstaande clausule, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw vertrouwen op, of in verband met, het gebruik van de inhoud van commerciële informatie die op de Website geplaatst is.

Deze beperking van de aansprakelijkheid weerspiegelt de verdeling van het risico tussen de partijen. De beperkingen die in deze sectie worden gespecificeerd, blijven van kracht en zijn zelfs van toepassing indien een beperkte rechtsmiddel dat in deze Voorwaarden wordt gespecificeerd, zijn essentiële doel blijkt te hebben gemist.

AFFILIATIE

Als u beslist om één van de producten, software of diensten te kopen waarnaar wij verwijzen en die wij promoten op onze website, kunnen wij een commissie verdienen zonder extra kosten voor u. De meningen die worden geuit zijn van onze eigen onafhankelijke recensenten en schrijvers, die de opdracht hebben gekregen om nuttige recensies en hun onbevooroordeelde mening te geven. 

U moet ervan uitgaan dat elke externe link die u klikt op onze website een affiliate link is die leidt naar een partner van ons die ons betaalt. 

Steun ons alstublieft door een aankoop te doen via onze affiliate links als u onze website nuttig vindt, zodat we deze website 100 procent gratis kunnen houden (en vrij van rommel, d.w.z. banner advertenties en vervelende popups).

Wij kunnen in de Website advertenties en/of informatie van commerciële aard opnemen. De bron van dergelijke informatie kan van ons of van derden afkomstig zijn. Wij kunnen de betrouwbaarheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen. Wij benadrukken dat het adverteren of publiceren van commerciële inhoud door ons geen aanbeveling of aanmoediging inhoudt om de geadverteerde goederen of diensten aan te schaffen.

de Website links bevat naar diensten of applicaties die niet door ons worden beheerd of geëxploiteerd, wij niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw vertrouwen op, of in verband met, de inhoud van dergelijke diensten en applicaties of enige informatie die door hen wordt verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volledigheid, nauwkeurigheid, juistheid of het up-to-date zijn ervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, monetair of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van of uw vertrouwen op de inhoud van diensten waartoe u toegang hebt verkregen via links op de Website.

CONTACT OPNEMEN 

U kunt contact met ons opnemen met betrekking tot vragen over de Website, via de “Contact” pagina op de Website of door gebruik te maken van dit e-mail adres – support@cryptostec.com. Wij zullen ons best doen om uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Cryptostec
Disclaimer: De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel financieel, juridisch of fiscaal advies. Deze website kan worden gecompenseerd door genoemde bedrijven via advertenties, affiliate programma's of anderszins. Alle verwijzingen naar producten, tarieven of websites van derden zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Doe het nodige onderzoek voordat u deelneemt aan aanbiedingen van derden. CFD's zijn complexe instrumenten en komen met een hoog risico om snel geld te verliezen als gevolg van de hefboomwerking© Copyright 2021 Cryptostec
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]