Investeren in hernieuwbare energie – De complete gids

Inleiding

Er zijn verschillende manieren om in duurzame energie te investeren die een enorm rendement opleveren. Beleggers hebben veel opties als ze bereid zijn om in duurzame energie te beleggen. Dit zal diversificatie toevoegen aan hun aandelen ETF’s en mogelijkheden bieden voor nieuwe investeerders om te investeren in deze industrie. De investeringen om de klimaatverandering onder controle te krijgen en het bewustzijn over klimaatverandering te ontwikkelen, nemen snel toe. Volgens Jodie Gunzberg, de managing director en chief institutional investment strategist bij Morgan Stanley Wealth Management, kunnen beleggers verschillende beleggingsstrategieën toepassen om hun rol te spelen in de sectoren klimaatverandering en bewustwording van fossiele brandstoffen. Niet alleen kunnen beleggers hier financieel van profiteren, maar het zal ook een cruciale factor zijn in het verbeteren van de wereldwijde milieusituatie.

Wat is hernieuwbare energie?

Elke energie die afkomstig is van natuurlijke hulpbronnen staat bekend als hernieuwbare energie. Een andere term voor hernieuwbare energie is schone energie. Zon en wind bijvoorbeeld kunnen als energiebron worden gebruikt, ook al hangt de werking ervan af van het weer en de tijd, maar uiteindelijk zal ze toch blijven werken. Mensen denken dat hernieuwbare energie een nieuw concept is, maar de realiteit is dat hernieuwbare energie er al is sinds het begin der tijden. Mensen gebruikten de kracht van de natuur voor hun eigen voordeel. Zo werd in het verleden de kracht van de wind gebruikt om boten op zee te laten varen. De zon werd gebruikt om overdag warmte te verschaffen. Maar de laatste 500 jaar begon de mensheid vuilere en goedkopere energiebronnen aan te trekken in plaats van schone en natuurlijke energiebronnen te gebruiken.

Hernieuwbare energie wordt populair in veel energiebronnen, omdat de mensheid manieren heeft ontwikkeld om de energie van de zon en de wind op goedkopere manieren op te vangen. Het is een van de belangrijke energiebronnen. Deze sector wordt ook gebruikt op commercieel en individueel niveau. Mensen installeren zonnepanelen op daken om de zonne-energie op te vangen en zo stroom voor hun huizen te genereren. Sommige plattelandsgemeenschappen draaien volledig op zonne- en windkracht.

Soorten hernieuwbare energiebronnen

Energie kan worden gewonnen uit verschillende natuurlijke bronnen, die goedkoper zijn om stroom op te wekken voor verschillende doeleinden, maar het is ook geschikt voor het milieu. Hieronder volgen de populaire hernieuwbare energiebronnen:

Zonne-energie

De kracht van de zon wordt gebruikt om thermische of elektrische energie op te wekken. Dit staat bekend als zonne-energie. Dit is een van de meest milieuvriendelijke en ruim beschikbare energiebronnen. Er zijn verschillende manieren waarop zonne-energie kan worden gebruikt, zoals het opwekken van elektriciteit, het verschaffen van licht, en verwarmingsdoeleinden op industrieel en individueel niveau.

Zonne-energie kan op drie manieren worden opgevangen: fotovoltaïsche energie, zonne verwarming en -koeling, en geconcentreerde zonne-energie. Elektriciteit kan rechtstreeks worden opgewekt door middel van een elektronisch proces bij gebruik van fotovoltaïsche energie. We zien het gebruik van deze energie in rekenmachines op zonne-energie, verkeersborden en huizen. SHC- en CSP-centrales worden gebruikt om thermische energie op te wekken uit zonne-energie. Deze energie kan ook worden gebruikt om traditionele energieopwekkende turbines te laten draaien.

Windenergie

Het proces waarbij elektrische of mechanische energie wordt opgewekt met behulp van wind, staat bekend als windenergie. De turbines worden gebruikt om kinetische energie in de wind om te zetten in mechanische of kinetische energie. De energie die met windenergie wordt opgewekt, kan worden gebruikt voor diverse waterpompen of het opwekken van elektriciteit. Bovendien, de lucht draait rond windturbines, waardoor de windturbines in beweging komen, en deze draaiing van de turbines kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken.

De grootte van een windturbine hangt af van de hoeveelheid energie die in een bepaalde sector nodig is. De door windturbines opgewekte energie kan worden gebruikt in particuliere sectoren en kan ook worden geëxporteerd. bijvoorbeeld, de meest economische manier om windenergie te gebruiken is turbines te ontwerpen die zijn afgestemd op de vereiste belasting. Voor de energievoorziening van één woning is een windturbine van 10 kW voldoende om de nodige energie op te wekken. Voor commerciële gebieden zijn middelgrote turbines voldoende om de energie op te wekken die deze sectoren draaiende kan houden. Bovendien, voor projecten op nutsschaal zijn de geschikte machines. Alvorens een windenergiecentrale te bouwen, is het van essentieel belang om de goedkeuring van het nutsbedrijf en grip-effectstudies te verkrijgen.

Biomassa-energie

Elk organisch materiaal dat uit planten en dieren kan worden verkregen, wordt biomassa genoemd. Het kan afkomstig zijn van afvalhout, gewassen en bomen. Bij de verbranding van biomassa wordt warmte-energie geproduceerd, die later kan worden gebruikt om stoom op te wekken voor het aandrijven van turbines om elektriciteit te produceren. Er bestaat een misvatting dat energie uit biomassa een groener en hernieuwbaar alternatief is voor fossiele brandstoffen. Maar volgens recente studies is de koolstofuitstoot van verschillende soorten biomassa groter dan die van fossiele brandstoffen.

Geothermische energie

De warmte die afkomstig is van de ondergrond van de aarde staat bekend als geothermische energie. Deze warmte kan worden gevonden in de rotsen en de vloeistof die zich onder de aardkorst bevinden. Diepe gaten worden aangelegd om toegang te krijgen tot de ondergrondse reservoirs van extreme warmte. Deze warmte kan vervolgens worden gebruikt om turbines aan te drijven die elektriciteit opwekken. Droge stoom, flash, en binair zijn de drie types van geothermische krachtcentrales.

De oudste vorm van de geothermische krachtcentrale is droge stoom, waarbij stoom rechtstreeks uit de grond wordt gehaald om de turbines aan te drijven. In flash centrales wordt heet water onder hoge druk omgezet in koel water onder lage druk. In binaire centrales wordt samen met het hete water een andere vloeistof met een laag kookpunt gebruikt. Heet water wordt door deze vloeistof geleid, waardoor de stoom wordt gegenereerd die kan worden gebruikt om de turbines te laten draaien.

Potentieel van de sector hernieuwbare energie

De wereldwijde markt voor hernieuwbare energie heeft naar schatting een waarde van $1089 miljoen in 2019 en zal tegen 2026 naar verwachting een marktwaarde van $1911 miljoen bereiken. Met andere woorden, de CAGR (Compound Annual Growth Rate) van de wereldwijde markt voor hernieuwbare energie is 8,3% van 2019 tot 2026.

Impact van hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie heeft een positieve impact op verschillende sectoren zoals:

BBP

Volgens analisten zal een verdubbeling van de investeringen in hernieuwbare energie tegen 2030 het wereldwijde bbp met 1,1% of 1,3 biljoen dollar doen toenemen. Uit de rapporten blijkt dat in het komende decennium het mondiale BBP tussen 0,6% en 1,1% of 700 miljard dollar tot 1,3 biljoen dollar zal toenemen door de groei in de hernieuwbare energiesector. De belangrijkste reden voor de stijging van het BBP zal de toename van de investeringen in hernieuwbare energieprojecten zijn. Een verdubbeling van het aandeel van hernieuwbare energieprojecten zal een positief effect hebben op de wereldeconomie.

Welvaart

Het BBP zal worden beïnvloed, maar er zal een niet te evenaren positief effect zijn op het welzijn en de welvaart van de mens. Investeringen in hernieuwbare energie zullen veel meer voordelen opleveren dan alleen economische groei. Als de aandelen worden verdubbeld, dan zal tegen 2030 de welvaart wereldwijd met 2,7% groeien. Het kan zelfs oplopen tot 3,7% als hernieuwbare energie op de juiste manier wordt gebruikt. De verbetering van de welvaart is afhankelijk van de volgende factoren:

 • Consumptie en investeringen zullen hun rol spelen in de economische groei.
 • Gezondheid en onderwijs zullen een positieve invloed hebben op de sociale groei.
 • Er zal minder milieuvervuiling zijn, en ook de uitstoot van giftige gassen zal worden teruggedrongen.

Banen

Meer investeringen in hernieuwbare energie zullen de werkgelegenheid direct en indirect doen toenemen. De werkgelegenheid zal tegen 2030 met 24,4 miljoen toenemen. Er zullen banen beschikbaar zijn op verschillende technologische gebieden die verband houden met hernieuwbare energie. Sommige sectoren, zoals bio-energie, waterkracht en zonne-energie, zullen een aanzienlijk aantal vacatures creëren. De meeste banen zullen te vinden zijn in sectoren als brandstofvoorziening, installatie en apparatuur productie.

Handel

Ook de handelssector zal baat hebben bij hernieuwbare energie. Er zal meer handel komen in apparatuur en fossiele brandstoffen. Naarmate de ontwikkeling in de energiesector toeneemt, zal ook de handel in dienstverlenende goederen en apparatuur toenemen. Hierdoor zal de handel in andere energiebronnen, zoals fossiele brandstoffen, echter afnemen. De toegenomen investeringen in duurzame energie zullen zowel de import als de export van brandstoffen doen toenemen. De importeurs die fossiele brandstoffen verhandelen, zullen deze vervangen door duurzame energiebronnen. Dit zal zeer gunstig voor hen zijn, gezien de rimpeleffecten op de economie. De invoer van hernieuwbare energiebronnen zal ook veiliger zijn om te verhandelen omdat dit type brandstof een langere levensduur heeft. Zoals eerder uitgelegd zal het mondiale BBP ook toenemen, wat betekent dat de export er baat bij zal hebben. De landen die nu al goede exporteurs van fossiele brandstoffen zijn, zullen overschakelen op de nieuwe markt en er de komende jaren van profiteren.

Wat drijft de groei van hernieuwbare energie aan?

De groei van hernieuwbare energie wordt gedreven door verschillende factoren, zoals belangstelling van het publiek, de overheid, sociale aanvaardbaarheid, het scheppen van werkgelegenheid, steun van de gemeenschap, vertrouwen van het publiek, en betrokkenheid van de particuliere sector. Een van de belangrijkste factoren die zal bijdragen aan de groei van hernieuwbare energie is de sociale factor. Zo zijn mensen eerder bereid te betalen voor de elektriciteit die wordt opgewekt met hernieuwbare energiebronnen dan voor de traditionele energiecentrales. Dit stimuleert de sectoren voor hernieuwbare energie om meer centrales te ontwikkelen en op te zetten om schonere en groenere energie op te wekken.

Investeren in hernieuwbare energie

Er zijn vele manieren om te investeren in hernieuwbare energie, maar we gaan ons richten op de volgende:

Hernieuwbare energie Aandelen 

U kunt in elke hernieuwbare energiesector investeren via beleggingen in aandelen. Dit betekent dat u aandelen kunt kopen van een bepaald bedrijf waarvan u denkt dat het het potentieel heeft om in de toekomst te groeien. Op deze manier maakt u winst op het bedrijf naarmate het bedrijf groeit. U kunt alle meest relevante hernieuwbare energie aandelen verkennen via eToro beste hernieuwbare energie aandelen.

Top Aandelen Platform

Handelsplatform Tarieven Onze waardering Overzicht Promotie Website
xtb review Nul commissie*
 • Spread van 0.1 pips
4.5
4/5 Stars
 • Geen beschikbaar op dit moment
Admiral Markets Review (2) (1) Nul commissie*
 • Spread van 0.7 pips
4.3
4/5 Stars
 • Het biedt 100% bonus en cash back.
 • *Het is niet van toepassing voor Europese klanten.
plus500 Nul commissie*
 • Spread applies
4.0
4/5 Stars
 • Welkomstbonus* (Alleen voor Australische gebruikers)
Skilling-min Nul commissie*
 • Spread van 0.7 pips
4.0
4/5 Stars
 • Geen beschikbaar op dit moment
black bull Nul commissie*
 • Spread van 0.8 pips
4.0
4/5 Stars
 • Geen beschikbaar op dit moment
vantagefx Nul commissie*
 • Spread van 1.4 pips
3.8
4.3/5 Stars
 • 50% Welkomstbonus

Pre-IPO

Pre-IPO (Initial Public Offering) is het investeren in een bedrijf door eenheden van aandelen. De bedrijven bieden deze verkoop van de aandelen aan voordat de aandelen openbaar worden gemaakt. Omdat u grote blokken aandelen koopt, betekent dit dat er meer risico aan verbonden is. Daarom bieden bedrijven een korting aan voor de kopers in Pre-IPO plaatsing.

U kunt investeren via vertrouwde online pre-platforms zoals Equitybee, Sharespost, en EquityZen.

Investeren in pre IPO bedrijven is riskant maar voordelig. Als u verstandig kiest en de juiste investering doet, kunt u veel geld verdienen met pre IPO investeringen.

Hernieuwbare energie Copyportfolio – Top Groene energie fondsen

Copyportfolio is een van de premium diensten van eToro. Dit is een geavanceerde versie van copy trading. De hernieuwbare energie Copyportfolio van eToro is speciaal ontworpen om te beleggen in schone energiebedrijven. Het belangrijkste doel hiervan is om het risico te verminderen en te profiteren van de huidige markt. De Copyportfolio wordt elk kwartaal opnieuw gebalanceerd om zich aan te passen aan de beste beleggingsstrategieën. Elk instrument in Copyportfolio wordt geteld als een enkele handelaar, en elke transactie is afhankelijk van het percentage van de fondsen die u heeft. Het is vergelijkbaar met het kopiëren van een andere handelaar.

De minimale investering begint vanaf $1000, investeer vandaag nog in eToro duurzame energie fondsen.

Beste platforms voor ETF’s

Handels platform Vergoedingen ETF’s Ervaringen Hefboom Website Minimum storting
1Admiral Markets ervaringen (1) *Geen commissie
 • Vergoedingen van toepassing voor short of leveraged posities.
376
 • 1:20
 • $1000
2eToro *Geen commissie
 • Vergoedingen van toepassing voor short of leveraged posities.
249
 • 1:2
 • $200
3XTB ervaringen *Geen commissie
 • Vergoedingen van toepassing voor short of leveraged posities.
140
 • 1:10
 • $500
4Skilling (1) *Lage spread
 • Spread vanaf 0.03 pips
40
 • 1:5
 • $1000

Marktgroei voor hernieuwbare energie

Tegen het einde van 2020 heeft eToro “hernieuwbare energie” een winst van 71% opgeleverd. Dit is een consistent getal, wanneer het wordt vergeleken met een gemiddeld rendement van 25% winst per jaar in de periode 2016-2020.

Renewable Energy Copyportfolio

Samenvatting

Hernieuwbare energie zal van cruciaal belang zijn voor het succes van een groot aantal sectoren die inspelen op de belangrijkste investeringsmegatrends van het volgende decennium. Verwacht wordt dat dit tegen 2030 tot USD 1,3 biljoen aan nieuwe economische output zal genereren.

De sector van de hernieuwbare energie biedt beleggers een aanzienlijk opwaarts potentieel in het komende decennium. Wanneer u belegt in hernieuwbare aandelen, is het van cruciaal belang om een gediversifieerde portefeuille aan te houden en oog te hebben voor het lange termijn potentieel dat deze snelgroeiende bedrijven bezitten omdat ze helpen de digitale wereld veilig te houden.

Beleggen in deze sector kan op verschillende manieren, met name via een Copyportfolio-belegging, ETF of aandelenbelegging.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Cryptostec
Disclaimer: De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel financieel, juridisch of fiscaal advies. Deze website kan worden gecompenseerd door genoemde bedrijven via advertenties, affiliate programma's of anderszins. Alle verwijzingen naar producten, tarieven of websites van derden zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Doe het nodige onderzoek voordat u deelneemt aan aanbiedingen van derden. CFD's zijn complexe instrumenten en komen met een hoog risico om snel geld te verliezen als gevolg van de hefboomwerking© Copyright 2021 Cryptostec