Handel in grondstoffen: De complete gids

Home » Handel in grondstoffen: De complete gids

Een grondstof is een fundamenteel artikel of een ruwe grondstof die wordt gebruikt om andere artikelen te maken. Grondstoffen worden gebruikt om dingen te ontwikkelen waar we elke dag van afhankelijk zijn. Activa zoals olie, goud, koper, hout, ijzer en zilver kunnen als voorbeelden van commodities worden gebruikt.

Grondstoffen zijn gestandaardiseerd en onderling verwisselbaar om ze te isoleren van andere dingen. Het maakt niet uit waar de grondstof wordt vervaardigd, twee gelijke eenheden zullen min of meer hetzelfde zijn.

Handel in grondstoffen 

Speculanten moeten bij de handel in grondstoffen rekening houden met elementen als handelsgerelateerde volatiliteit niveaus, de eerder genoemde markt fluïditeit en andere variabelen die van invloed zijn op prijsbewegingen, zoals hieronder beschreven.

De handel in grondstoffen vindt thans plaats op wereldwijde platforms zoals de London Metal Exchange (LME) en de Chicago Mercantile Exchange (CME). Om grondstoffen te verhandelen, moet u eerst een rekening openen bij een handelsplatform dat toegang biedt tot de grondstoffenmarkten.

Soorten handel in grondstoffen:

Futures:

Het oorspronkelijke doel van een futures contract was om producenten te beschermen tegen abrupte prijsveranderingen. Met het verstrijken van de generaties is de future een succesvolle manier geworden om in goederen te handelen. In essentie is een futurecontract een overeenkomst om een goed te kopen of te verkopen tegen een bepaalde prijs en op een bepaalde datum. De goederen moeten worden betaald en/of geleverd op de datum die in het contract is vermeld.

Contract for Difference (CFD): 

Een Contract for Difference is een overeenkomst waarbij het verschil tussen de startprijs en de slotprijs van het actief wordt bepaald om de winst- of verlies overeenkomst te sluiten. Met betrekking tot CFD's moet een vereffening van winst of verlies gebeuren door contanten in plaats van fysieke levering. CFD's geven handelaren een geweldig middel om toegang te krijgen tot goederen zonder het activum dat zij bezitten. CFD's zijn populair geworden omdat zij handelaren in staat stellen geld te verdienen met een hefboom, een sterk instrument in de zeer liquide grondstoffenmarkt, via stijgende en dalende prijzen.

Indirecte belegging:

De aankoop van voorraden en beleggingsfondsen of ETF's die als indirecte belegging worden beschouwd, is een andere mogelijkheid voor beleggers om blootstelling aan grondstoffen te verkrijgen. Hierbij moet echter worden bedacht dat aandelen en beleggingsfondsen volstrekt gescheiden activaklassen zijn, die niet noodzakelijkerwijs worden beïnvloed door de krachten die de grondstoffenmarkten dicteren.

Opties: 

Op grondstoffen vindt de handel in opties plaats in de vorm van call- en putopties. U koopt het recht om een bepaalde onderliggende waarde te kopen en te verkopen tegen een bepaalde prijs binnen een bepaalde periode. Callopties stellen u in staat een grondstof te kopen, terwijl putopties u in staat stellen deze te verkopen.

Aandelen:

Aandelen handel is een populaire techniek van handelen in de sector. Het stelt u in staat om te investeren in de aandelen van een bedrijf dat grondstoffen bezit. U wacht dan tot de prijzen stijgen om de aandelen winstgevend te verkopen.

Waarom handelen in grondstoffen?

De handel in grondstoffen heeft vele voordelen. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

Veel handelskansen: Aangezien grondstoffenprijzen fluctueren, hebben traders een voordeel omdat er altijd veel handelskansen zijn. Handelaren kunnen ook in beide richtingen handelen, wat betekent dat ze kunnen profiteren van zowel opwaartse als negatieve marktschommelingen.

Hefboomwerking kan de winst verhogen: Bij het handelen in grondstoffen kunt u ‘leverage' gebruiken om met een kleine investering een enorme hoeveelheid geld te beheersen. Dit is voordelig omdat het de mogelijkheid heeft om uw voordelen te vermenigvuldigen. Een hefboom kan echter ook uw verliezen verhogen, dus het is belangrijk dat u zich bewust bent van de gevaren. 

Grondstoffenmarkten zijn de klok rond actief gedurende het grootste deel van de week. Dit betekent dat u in uw eigen tijd kunt handelen.

Grondstoffen hebben minimale correlaties met conventionele activaklassen zoals aandelen en obligaties, wat diversificatie van de portefeuille mogelijk maakt. Goud bijvoorbeeld, dat als een “veilige haven” wordt beschouwd, apprecieert vaak tijdens momenten van economische onzekerheid terwijl aandelen instorten. Dit betekent dat grondstoffen handelaars en beleggers kunnen helpen hun portefeuilles te diversifiëren, terwijl ze mogelijk ook het totale portefeuillerisico verlagen.

Een bescherming tegen inflatie: Inflatie zorgt ervoor dat conventionele valuta's in de loop van de tijd aan koopwaarde verliezen (de prijsstijgingen van goederen en diensten in de loop van de tijd). Omdat de grondstoffenprijzen vaak stijgen in tijden van hoge inflatie, kunnen grondstoffen beleggers beschermen tegen inflatie.

Hoe grondstoffen CFD's verhandelen?

CFD's zijn een van de eenvoudigste en populairste manieren om grondstoffen te verhandelen. Een contract voor verschil (CFD) is een overeenkomst tussen een handelaar en een makelaar om te profiteren van het prijsverschil tussen het openen en sluiten van een transactie.

Beleggen in grondstoffen CFD's elimineert de kosten van de opslag van grondstoffen in het geval van fysieke levering. Het verhandelen van grondstoffen met CFD's stelt u in staat om long of short te gaan zonder dat u te maken heeft met traditionele grondstoffen beurzen zoals CME of NYMEX.

CFD's geven u ook de mogelijkheid om grondstoffen in beide richtingen te verhandelen. U kunt proberen te profiteren van zowel opwaartse als neerwaartse toekomstige prijsbewegingen, ongeacht of uw prognose van de grondstoffenprijs positief of negatief is.

Bovendien is de handel in grondstoffen via CFD's vaak commissievrij, waarbij brokers profiteren van de spread – en handelaren van de totale prijsverandering.

Een ander voordeel is dat CFD's hefboomproducten zijn. Dit betekent dat een klein bedrag aan kapitaal nodig is om een positie te openen en blootstelling aan een veel grotere som geld in de handel te krijgen. Dit resulteert in een versterking van winsten en verliezen, aangezien deze worden bepaald door de totale handelswaarde.

Soorten grondstoffen 

Grondstoffen kunnen over het algemeen worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: metalen, energie en landbouw. Hier volgt een blik op elk van deze categorieën. 

Metalen

Goud, zilver, platina en koper zijn allemaal voorbeelden van metalen. Sommige beleggers kunnen ervoor kiezen om te beleggen in edele metalen, met name goud, tijdens momenten van marktturbulentie of bearmarkten, omdat het een betrouwbaar, voorspelbaar metaal is met een reële, overdraagbare waarde. Beleggen in edelmetalen kan ook worden gebruikt als bescherming tegen hoge inflatie of valuta depreciatie.

Energie

Ruwe olie, stookolie, aardgas en benzine zijn slechts enkele van de beschikbare energiegrondstoffen. Dat de vraag naar energie gerelateerde artikelen is toegenomen terwijl de olievoorraden zijn afgenomen, wereldwijde economische veranderingen en afnemende olie-outputs van gevestigde oliebronnen over de hele wereld hebben historisch gezien bijgedragen aan stijgende olieprijzen.

Landbouw 

Agrarische grondstoffen omvatten gewassen en dieren die op boerderijen of plantages worden geteeld of gekweekt. Graan, vee, suiker, katoen, cooa, tarwe en zuivelproducten zijn veel voorkomende landbouwgrondstoffen die mensen en dieren over de hele wereld voeden.

Harde vs. zachte grondstoffen 

Koffie, cacao, suiker, maïs, tarwe, sojabonen, fruit en vee zijn voorbeelden van zachte grondstoffen. Grondstoffen die worden verbouwd in plaats van gedolven, worden soft commodities genoemd; de laatstgenoemde (zoals olie, koper en goud) worden hard commodities genoemd.

Wat bepaalt de prijs van grondstoffen? 

De prijs van elke grondstof wordt beïnvloed door specifieke factoren.

In het algemeen zijn vraag en aanbod de belangrijkste factoren die de prijs van grondstoffen beïnvloeden. De prijs van een grondstof stijgt als de vraag toeneemt, terwijl de prijs daalt als het aanbod te groot is.

Veel verschillende factoren hebben een invloed op vraag en aanbod. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste elementen waarmee rekening moet worden gehouden.

Vraag 

De wereldwijde reisindustrie kwam begin 2020 tot stilstand toen de Covid-19 epidemie de wereld in lockdown modus duwde. Als gevolg daarvan daalde de vraag naar olie, die wordt gebruikt in benzine en vliegtuigbrandstof, drastisch. Als gevolg daarvan kelderde de olieprijs dramatisch.

De belangrijkste factoren die de vraag naar grondstoffen bepalen zijn onder meer: 

 • De toestand van de wereldeconomie: de vraag naar tal van grondstoffen is doorgaans hoog in perioden van sterke economische expansie als gevolg van toegenomen bouw- en productieactiviteiten. In perioden van trage economische groei is de vraag naar grondstoffen daarentegen doorgaans geringer omdat de bouw- en productieactiviteit dan afneemt.
 • Landen met een opkomende markt, zoals China en India, zijn een belangrijke bron van de vraag naar grondstoffen. Grondstoffen zijn nodig om infrastructuur op te zetten, fabrieken van brandstof te voorzien en de groeiende bevolking in deze landen te voeden. De vraag naar grondstoffen is doorgaans hoog in perioden van economische expansie in opkomende markten.
 • Consumententrends zijn even belangrijk voor de vraag naar grondstoffen. De vraag naar juwelen, bijvoorbeeld, kan de vraag naar goud doen toenemen. Evenzo kan de vraag naar auto's van invloed zijn op de vraag naar platina, dat nodig is om katalysatoren te maken, die de uitstoot van auto's helpen verminderen.
 • Substitutie van grondstoffen kan een nadelig effect hebben op de vraag in de verwerkende industrie. Kopers zullen goedkopere alternatieven zoeken als een bepaalde grondstof te duur wordt. Koper, dat wordt gebruikt in een breed scala van industriële toepassingen, is een geschikt voorbeeld. Naarmate de koper prijzen zijn gestegen, zijn verschillende bedrijven overgeschakeld op aluminium als vervangingsmiddel.
 • De sterkte van de Amerikaanse dollar: de meeste goederen worden in Amerikaanse dollars geprijsd. Wanneer de waarde van de Amerikaanse dollar daalt, worden goederen in andere valuta's minder duur, waardoor de vraag toeneemt. Wanneer de waarde van de Amerikaanse dollar in het verleden verslechterde ten opzichte van andere belangrijke valuta's, stegen de grondstofprijzen meestal. Dit omgekeerde verband is echter niet altijd waar.

Aanbod 

De olieverwerkende faciliteiten van Saudi-Arabië Saudi Aramco werden op 14 september 2019 aangevallen door een zwerm explosieve drones. Daarnaast, de drone-aanval resulteerde in enorme branden in de faciliteiten, waardoor de olieproductie van Saoedi-Arabië tijdelijk met ruwweg de helft daalde – ongeveer 5% van de wereldwijde olieproductie. De olieprijzen stegen sterk als gevolg van de plotselinge daling van het aanbod.

Het aanbod van grondstoffen wordt beïnvloed door een aantal factoren, waaronder:

 • Overheidsingrijpen: Door productiebeperkingen op te leggen, kunnen regeringen een belangrijke rol spelen in het aanbod van grondstoffen. De Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC), een intergouvernementele olie-organisatie, staat er bijvoorbeeld om bekend de oliemarkt te beperken om de prijzen op peil te houden.
 • Conflicten tussen landen, terroristische aanslagen, handelsoorlogen, maatschappelijke onrust en de sluiting van vitale transportroutes zijn allemaal voorbeelden van geopolitieke gebeurtenissen die de grondstoffenvoorziening kunnen beïnvloeden.
 • Het weer: Het aanbod van landbouwgrondstoffen zoals suiker, katoen en cacao kan allemaal door het weer worden beïnvloed. Boeren hebben constante weerscycli nodig om gewassen van dit soort grondstoffen te telen.

Strategieën voor risicobeheer 

Wanneer u in grondstoffen handelt, kunt u risico's nooit volledig uitsluiten; u kunt ze echter wel verminderen door te focussen op risicobeheer.

Hieronder volgen drie risicobeperkende strategieën:

 • Het kiezen van de juiste positiegrootte voor elke trade: Voordat u begint met het handelen in grondstoffen, moet u beslissen over de beste positiegrootte voor elke trade. Een goede vuistregel is om nooit meer dan 5% van uw kapitaal in gevaar te brengen in een enkele transactie. Handelen met meer dan 5% per transactie kan resulteren in verliezen die moeilijk te herstellen zijn.
 • Gebruik van stop verliezen: Stop verliezen zijn een belangrijk onderdeel van elke gezonde risicomanagement aanpak. Stop verliezen worden gebruikt om handel verliezen te beperken door het sluiten van verloren posities voordat ze te groot worden.
 • Diversifiëren van uw portefeuille: Een portefeuille die een diverse mix van activa volgt, zal minder risicovol zijn dan een portefeuille die zich uitsluitend op één item concentreert. U kunt uw totale portefeuille risico verminderen door uw portefeuille te diversifiëren over verschillende activaklassen, zoals aandelen, ETF's, cryptocurrencies en grondstoffen.

Beste handelsplatformen voor grondstoffen

Handelsplatform Tarieven Hefboom Ervaringen Promotie Website
1XTB ervaringen Nul
commissie*
 • Spread van 0.1 pips
Tot 1:500*

Varieert per type instrument en type klant
 • Geen beschikbaar op dit moment
2etoro deposit (2) Nul
commissie*
 • Spread van 1 pips
1:30*

Verschilt per type instrument en type cliënt
 • Geen beschikbaar op dit moment
3Admiral Markets ervaringen (1) Nul
commissie*
 • Spread van 0.7 pips
Tot 1:500*

Varieert per type instrument en type klant
 • Het biedt 100% bonus en cash back.
 • *Het is niet van toepassing voor CySEC klanten.
4plus500 Nul
commissie*
 • Spread is van toepassing
Tot 1:300*

Varieert per type instrument en type cliënt
 • Welkomstbonus* (Alleen voor Australische gebruikers)
5Libertex Commissie is van toepassing
 • Spread van 0 pips
Tot 1:999*

Varieert per type instrument en type cliënt
 • Het biedt 100% bonus en cash back.
 • *Het is niet van toepassing voor CySEC klanten.
6Skilling (1) Nul
commissie*
 • Spread van 0.7 pips
Tot 1:500*

Varieert per type instrument en type klant
 • Geen beschikbaar op dit moment
7black bull Nul
commissie*
 • Spread van 0.8 pips
Tot 1:500*

Varieert per type instrument en type klant
 • Geen beschikbaar op dit moment
8vantagefx Nul
commissie*
 • Spread van 1.4 pips
Tot 1:500*

Varieert per type instrument en type klant
 • 50% Welkomstbonus

Samenvatting

Zowel beginnende als ervaren handelaren hebben een verscheidenheid aan opties om te beleggen in financiële instrumenten die toegang bieden tot de grondstoffenmarkten. Hoewel grondstoffen futures contracten de meest directe manier zijn om deel te nemen aan de prijsbewegingen van de sector, zijn er andere soorten beleggingen met een lager risico die ook adequate mogelijkheden bieden voor blootstelling aan grondstoffen.

Grondstoffen staan bekend als risicovolle beleggingsproposities omdat ze kunnen worden beïnvloed door onzekerheden die moeilijk, zo niet onmogelijk, te voorspellen zijn, zoals ongewone weerspatronen, epidemieën en natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© Copyright 2023 Cryptostec