Israëlisch risicokapitaal

Home » Israëlisch risicokapitaal

Israël risicokapitaalverstrekkers

Wat is risicokapitaal?

Durfkapitaal, ook bekend als VC. Het is een particulier investeringsfonds. Zij investeren geld in ondernemingen waarbij de risicobeoordeling hoog is. In afwachting van een hoog rendement in geval van hun succes. Durfkapitaalfondsen zijn een aanvaarde en gangbare manier om kapitaal bijeen te brengen met het oog op investeringen in startende ondernemingen (“start-ups”) in de hightechsector.

Durfkapitaalfonds – Investeringsstrategie

Risicokapitaalfondsen halen hun kapitaal op bij institutionele beleggers. Namelijk banken, pensioenfondsen en studiefondsen. Terwijl ook particuliere investeerders (angels) hun deel bijdragen. Wanneer kapitaal wordt aangetrokken, is er geen toetreding voor nieuwe investeerders en geen uitstap voor bestaande investeerders. De meeste fondsen investeren relatief kleine bedragen. Die zijn verspreid over een groot aantal bedrijven. Even belangrijk is dat zij zich in een van de eerste drie levenscycli bevinden. – Namelijk de Seed-fase, de Early Stage-fase en de Growth Stage-fase. De gemiddelde investeringsperiode varieert van 7 tot 10 jaar. Gedurende deze periode ontvangen de fondsbeheerders beheersvergoedingen ter waarde van 2,5% van het geld van de beleggers. Aan het einde van de investeringsperiode wordt 15-25% van de winst van het bedrijf dat wordt verkocht, verdeeld tussen hen en de investeerders.

De oudste wet in het spel zegt – “Investeren in een bedrijf dat zich in de beginfase van zijn bestaan bevindt, zal in de toekomst een winstgevender aandeel opleveren”. Dit is in feite het leidende beginsel van durfkapitaalfondsen. Zij zijn in dit spel gestapt voor het hoge rendement. Als het daar niet voor is, dan is het het risico niet waard. En het risico is groot. Fondsen opereren onder onzekere omstandigheden. Uit een statistiek blijkt dat van de 100 bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, er minder dan 10 winstgevend genoeg zullen zijn voor de fondsen. Dit is hetzelfde “risico” dat schuilgaat achter de bedreigende naam van het model. Maar daarachter schuilt ook de kans op een grote winst, want één juiste investering, in het juiste bedrijf, is genoeg om de rest te forceren.

Israël Start-Up Natie

De oprichting van start-up bedrijven in Israël is van een verrukkelijk fenomeen veranderd in een economische trend met een strategische essentie. Elke maand worden er ongeveer tientallen start-up bedrijven opgericht. Bedrijven zoals Check Point, Monday.Com, Wix, Lemonade, Jfrog zijn voorbeelden van succes. Dit zijn bedrijven die slechts enkele jaren geleden zijn opgericht en die vandaag wereldwijd toonaangevend zijn op hun gebied. Deze realiteit inspireert de jongere generatie en vele anderen en is er een voorbeeld van.

Niet alle start-ups zijn succesvol, een derde zal sluiten zonder enige inkomsten, een derde zal een deel of alle investeringen terugbetalen via een bedrijf of verkoop/fusie, en een derde zal winst genereren, maar slechts twee bedrijven van het laatste derde zullen zeer grote winsten genereren (meestal door een aanbod of verkoop aan een grote strategische entiteit).

De omvang van Israël durfkapitaal

Wij de opkomst van veel startups in Israël, zien we ook een toename van venture capital bedrijven. Op zoek naar een portefeuille van bedrijven in meerdere sectoren.

Zoals Mobiliteit, Saas, Cyber- Security, Fintech en meer.

Er zijn enkele tientallen durfkapitaalfondsen actief in Israël, waaronder NFX Capital, Maniv Mobiliy, Random Forest Capital en meer. Evenals buitenlandse durfkapitaalfondsen die investeren in Israëlische bedrijven. Alleen al in 2018 werden 30 nieuwe durfkapitaalfondsen opgericht in Israël, die in totaal ongeveer $ 2,6 miljard ophaalden. In hetzelfde jaar haalde elk Israëlisch durfkapitaalfonds een gemiddeld bedrag op van ongeveer 85 mil

🔞 © Copyright 2024 Cryptostec