Investointi kyberturvallisuus : kattava opas

Johdanto

Teknologian kehittyessä ja internetin käyttäjien määrän kasvaessa päivittäin myös verkkohyökkäysten riski kasvaa. Organisaatiot ovat nykyään suuremmassa vaarassa kuin koskaan aiemmin. Henkilökohtaisten tietojen ja arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi pelkkä virustorjunta ja palomuuri eivät enää ole tehokas tapa suojata niitä. Tässä kohtaa kyberturvallisuus astuu kuvaan; se takaa enemmän turvallisuutta nykyajan kyberhyökkäyksiä vastaan.

Mitä on kyberturvallisuus?

Tietojen ja arkaluonteisten tietojen suojaamista verkkohyökkäyksiltä kutsutaan kyberturvallisuudeksi. Sillä voidaan turvata organisaatioiden, laitteiden ja ohjelmistojen tiedot. Kyberhyökkäysten riski kasvaa, koska nouseva trendi ja organisaatioiden riippuvuus tietokoneista, internetistä ja Bluetooth-laitteista ovat lisääntyneet.  Mitä enemmän ohjelmasi ovat yhteydessä langattomiin verkkoihin; sitä alttiimpia ne ovat kyberhyökkäyksille. Kun tämä kaikki pidetään mielessä, tietojen suojaamisesta verkkohyökkäyksiltä on tulossa useiden organisaatioiden ensisijainen tavoite. Yritykset sisällyttävät jo nyt tietoriskien hallinnan turvallisuuden lisäämiseksi.

Kyberturvallisuuden trendit

Hakkeroinnin ja arkaluonteisten tietojen varastamisen riski eri organisaatioissa kasvaa teknologian kehittymisen myötä. Seuraavassa on tämän kyberturvallisuuden 10 tärkeintä tulevaa trendiä:

Autoteollisuuden hakkerointi

Autoteollisuuden hakkerointi on yksi tämän vuoden trendeistä. Ajoneuvoissa on nykyään paljon teknistä edistystä. Esimerkiksi ohjelmistojen ja langattoman teknologian avulla kuljettajat voivat muodostaa yhteyden autoihinsa ja ottaa käyttöön ominaisuuksia, kuten vakionopeudensäätimen, ovien lukitusten, turvatyynyjen ja muiden kehittyneiden järjestelmien. Langaton ja Bluetooth-teknologia ovat välttämättömiä näissä ajoneuvoissa, mutta langaton yhteys altistaa ajoneuvot myös useille hakkerointi hyökkäyksille. Hakkerit voivat helposti ottaa automatisoidut ajoneuvot hallintaansa tai päästä käsiksi kuljettajan sijainti tietoihin. Tämä on merkittävä huolenaihe vuonna 2021, ja se edellyttää tiukkoja toimenpiteitä automatisoitujen ajoneuvojen turvallisuuden varmistamiseksi.

Tekoäly ja kyberturvallisuus

Tekoälyn eheys kyberturvallisuuden kanssa on jo tuonut edistystä tällä alalla. Tekoäly on osa kasvontunnistusta, uhkien torjuntaa, luonnollisen kielen käsittelyä ja monia muita turvajärjestelmiä. Tekoälyn avustuksella hallinto saa välittömästi tiedon, kun on olemassa uusia turvallisuusuhkia ja kyberhyökkäyksiä. Tämä on toinen vuoden 2021 valtava trendi tällä alalla.

Mobiili: Uusi kohde

Langaton teknologia, jota käytämme matkapuhelimissa mme, on yhä alttiimpi hakkeroinnille ja varkauksille. Matkapuhelimiimme kohdistuvan verkkohyökkäyksen uhka on kasvanut jopa 50 prosenttia. Matkapuhelimemme tiedot, kuten valokuvat, yhteystiedot, taloudelliset tiedot ja sijaintitiedot, ovat valtavien hakkerointi uhkien kohteena. Puhelimissa Mme on kaikki pankkitoiminnasta henkilökohtaisiin tietoihin, kuten kotiosoitteeseen, perheenjäsenten tietoihin, työhistoriaan, sovittuihin tapaamisiin ja hotellivarauksiin. Niin helppoa kuin kaiken pitäminen käsillä onkin, se on samalla myös riskialtista. Yksi pieni virhe tai vika matkapuhelimen ohjelmistossa voi kääntää maailmamme ylösalaisin. Siksi älypuhelinten hakkerointi tulee tänä vuonna kiinnittämään useiden organisaatioiden huomion.

Pilvipalvelun haavoittuvuus

Eri organisaatiot käyttävät nykyään pilveä moniin tarkoituksiin. Pilvipalveluiden tarkka seuranta on yrityksille välttämätöntä, sillä yksi pieni tietämättömyys voi johtaa valtavaan tietojen menetykseen.  Microsoftin ja Googlen kaltaisten yritysten tarjoamat pilvipalvelut ovat hyvin salattuja palvelinpuolelta, mutta silti käyttäjältä uhkaa verkkohyökkäys. Pilvipalveluiden käyttöliittymä tulee olemaan valtava huolenaihe yrityksille vuonna 2021.

Tietomurrot

Useiden organisaatioiden ja yksityishenkilöiden ensisijainen huolenaihe on tietojensa suojaaminen nykypäivän teknologisessa maailmassa. Tietoja voidaan murtaa helposti, jos ohjelmistossa, sovelluksessa tai selaimessa on pieni virhe. Euroopan unioni on tarjonnut yleistä tietosuoja-asetusta yksilöilleen 25. toukokuuta 2018 alkaen. Myös Kalifornia on käynnistänyt Kalifornian kuluttajan yksityisyyden suojaa koskevan lain (California Consumer Privacy Act) tammikuusta 2020 alkaen.  Eri maiden ja hallitusten on vielä toteutettava lisää toimia käyttäjien digitaalisten tietojen suojaamiseksi.

IoT ja 5G-verkot

IoT 5G-verkkojen kanssa on vuoden 2021 nouseva trendi. 5G on tarkoitus lanseerata maailmanlaajuisesti, mikä tuo uudenlaisen ympäristön IoT:n yhteyteen. Tämän tekniikan avulla useiden laitteiden välille tulee laaja viestintäverkko, joka haavoittaa näitä laitteita kyberhyökkäyksille. Kyberhyökkäys voi tapahtua pienen ohjelmistossa olevan porsaanreiän vuoksi.  Myös Google Chromessa on ollut erilaisia puutteita, vaikka se on yksi maailman käytetyimmistä selaimista. Tämä tekniikka on uutta. Siksi vielä tutkitaan paljon virheiden ja mahdollisten tietoturvauhkien löytämiseksi. Tulee olemaan sellaisia verkkohyökkäyksiä, joista emme ole edes tietoisia. Yritysten on keskityttävä uuteen 5G-tekniikkaan, ja niiden on voitettava kaikki tietoturvariskit.

Automaatio ja integrointi

Automaatio tuli tarpeelliseksi, jotta voidaan saada enemmän hallintaa merkittävämmän organisaation tietoihin. Tämä automatisointi edellyttää ammattilaiselta tehokkaampia tuloksia ja nopeampaa työskentelyä. Tämä tekee automaatiosta nykymaailman välttämättömän tarpeen. Automaatio on välttämätöntä, jotta ohjelmistoja voidaan muokata enemmän, jotta tietoturvasta ei tingitä. Suurempien ja monimutkaisempien verkkosovellusten automatisoinnilla on vaikea suojautua mahdollisilta uhkilta. Tämä tekee ohjelmistojen automatisoinnista ratkaisevan tärkeän osan, johon on keskityttävä.

Kohdennetut lunnasohjelmat

Vuonna 2020 lunnasohjelma hyökkäykset saivat maailman ajattelemaan, että tämäkin alue on huolestuttava. Useimmilla kehittyneillä mailla on päivittäisiä ohjelmistoja, joita ne käyttävät päivittäisten toimintojensa suorittamiseen. Kohdennetut lunnasohjelmat kohdistuvat tiettyihin henkilöihin tai pienempiin organisaatioihin. Wanna Cry -hyökkäys on korruptoinut yli 70 000 lääkinnällistä laitetta. Näiden hyökkäysten päätavoite on, että hyökkääjät haluavat rahaa tai uhkaavat julkistaa tilinomistajien tiedot.

Kybersodankäynti

Jännitteet länsimaiden ja itäisten maiden välillä kasvavat, kun ne pyrkivät saamaan yliotteen toisistaan. Amerikan ja Kiinan kaltaiset maat ovat aina otsikoissa, vaikka hyökkäykset ovatkin vähäisempiä. Niillä on merkittävämpi vaikutus tapahtumiin, kuten vaaleihin, ja koska tänä vuonna on määrä järjestää yli 70 vaalia, kyberhyökkäysten mahdollisuus kasvaa näiden tapahtumien aikana.

Sisäpiirin uhat

Tietomurto voi tapahtua lähinnä henkilökohtaisen virheen vuoksi. Jos järjestelmässä on jokin porsaanreikä, pienikin virhe, kaikkien organisaatioiden tai kansakuntien tiedot voivat vuotaa. Yritysten olisi levitettävä enemmän tietoisuutta työntekijöidensä keskuudessa, jotta voidaan estää suorat tai epäsuorat tietomurrot.

Kyberturvallisuus Valuuttaan liittyvä tietoverkkorikollisuus

Kryptovaluutta on uusi tapa käydä kauppaa, ja digitaalisen valuutan nousu on vasta uuden aikakauden alku. Digitaalisen valuutan myötä otetaan käyttöön myös digitaalisia lompakoita ja pörssejä, ja ihmiset kiinnostuvat yhä enemmän tästä uudesta kaupankäynti tavasta. Tässä valuutan digitalisoinnissa on kyberhyökkäyksiin liittyviä ongelmia. Perinteisesti pankkiryöstö oli pahamaineinen tapa varastaa rahaa. Nyt rahavarkaat ovat siirtäneet painopisteensä digitaalisen valuutan varastamiseen. Kryptovaluutan arvon ja suosion nousu on lisännyt sen valtavirtaista arvoa. Vuonna 2018 kryptovaluuttaa oli varastettu noin 1,7 miljardin dollarin arvosta, mikä on 400 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna, ja 56 prosenttia tästä rahasta oli varastettu kryptopörsseistä. Krypto Valuutoille ei silti ole kunnollisia säännöksiä, ja siksi kryptovaluuttojen kybersuojaus on yksi sijoittajien tärkeimmistä kysymyksistä.

Kyberturvallisuus Potentiaali

On ennustettu, että vuoteen 2023 mennessä kyberturva markkinat ympäri maailmaa kasvavat 248,26 miljardiin dollariin. Tietokoneiden tietojärjestelmien, laitteistojen, verkkojen ja tietojen suojaaminen verkkohyökkäyksiltä tapahtuu kyberturvallisuuden avulla.

Mitä ovat yleiset kyberturvallisuus toimenpiteet?

Seuraavassa on lueteltu tärkeimmät kyberturvallisuus toimenpiteet:

 • Uhkien ehkäisy
 • Uhkien havaitseminen
 • Häiriötilanteisiin vastaaminen

Kaikki edellä mainitut toimenpiteet toimivat tietokonejärjestelmän riskienhallinnan käytäntöjen mukaisesti. Tietoja voidaan suojata pääsynvalvonnan ja salauksen avulla. Pakettisuodatus ja muut järjestelmän sisältä tulevat hyökkäykset voidaan estää laitteisto palomuurilla. IDS:ää käytetään hyökkäysten jälkeisten ja käynnissä olevien verkkohyökkäysten analysointiin.

Häiriötilanteisiin reagoiminen perustuu palomuurin muuttamiseen tai päivittämiseen tuntemattomasta hyökkäyksestä ja järjestelmän hälyttämiseen ennen mahdollisen uhan havaitsemista.

Jos järjestelmä on vaarantunut eikä hyökkäyksen lähdettä havaita, yritykset päättävät tuhota järjestelmän estääkseen lisätietojen menetyksen.

Tutustu muihin toimialoihin

Mikä ajaa kyberturvallisuuden kasvua?

Kyberhyökkäyksistä on tulossa yhä välittömämpiä uhkia nykyisessä yhä digitaalisemmassa maailmassa. Se vaikuttaa hallituksiin, yksilöihin ja organisaatioihin yhtä lailla. Näiden kyberhyökkäysten vuoksi talous vahingoittuu. Ennusteiden mukaan tietoverkkorikollisuuden vuotuiset kokonaiskustannukset ovat 6 tonnia dollaria tulevana vuonna. Viime vuosina on havaittu, että verkkohyökkäykset ovat lisääntyneet huomattavasti. Nykyään merkittävimpiin yrityksiin kohdistuvien verkkohyökkäysten voimakkuus ja vakavuus ovat parantuneet huomattavasti. Viime vuosien verkkohyökkäyksiin liittyvistä faktoista ja luvuista voidaan todeta, että Marriotiin vuonna 2018 tehty hyökkäys on vaarantanut 500 miljoonan ihmisen henkilötiedot. Vuonna 2013 Yahooseen kohdistunut verkkohyökkäys oli vaikuttanut kaikkiin sen käyttäjiin, joita oli tuolloin 3 miljardia. Keskimäärin 1,7 miljoonaa dollaria on kyberhyökkäysten kustannukset nykyään. Organisaatiot käyttävät paljon rahaa kyberturvallisuuteen. Silti voidaan nähdä, että verkkohyökkäykset lisääntyvät, joten tämä eri yritysten kyberturvallisuus investointi voi olla alku. Tämä tarkoittaa, että kyberturvallisuudella on paljon potentiaalia kasvaa tulevaisuudessa.

Investointi kyberturvallisuuteen

Kyberturvallisuuteen voi investoida monin tavoin, mutta keskitymme seuraaviin:

Kyberturvallisuuden osakkeet 

Voit sijoittaa mihin tahansa kyberturvallisuus sektoriin osakesijoitusten kautta. Se tarkoittaa, että voit ostaa tietyn yrityksen osakkeita, jolla on mielestäsi potentiaalia kasvaa tulevaisuudessa. Näin saat yrityksestä voittoa, kun yritys kasvaa. Voit tutustua kaikkiin tärkeimpiin kyberturvallisuus osakkeisiin eToro parhaiden kyberturvallisuus osakkeiden kautta.

Parhaat osake kauppapaikat

Kauppapaikka Maksut Vipuvoima Arvioi Tarjoukset sivu
1XTB kokemuksia (1) *Ei provisiota
 • Spread alkaen 0.1 pips
Jopa 1:500*

Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan
 • Ei saatavilla tällä hetkellä
2eToro kokemuksia *Ei provisiota
 • Spread alkaen 1 pips
1:30*

Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan
 • Ei saatavilla tällä hetkellä
3Admiral Markets kokemuksia (1) *Ei provisiota
 • Spread alkaen 0.7 pips
Jopa 1:500*

Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan
 • Se tarjoaa 100% bonuksen ja käteistä takaisin.
 • *Se ei koske eurooppalaisia asiakkaita.
4Plus500 kokemuksia *Ei provisiota
 • Spread applies
Jopa 1:300*

Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan
 • Welcome Bonus* (Vain Australian) käyttäjille
5Libertex Komissio koskee
 • Spread alkaen 0 pistettä
Jopa 1:999*

Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan
 • Se tarjoaa 100 % bonuksen ja käteispalautuksen.
 • *Se ei koske CySEC-asiakkaita.
6Skilling kokemuksia (1) *Ei provisiota
 • Spread alkaen 0.7 pips
Jopa 1:500*

Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan
 • Ei saatavilla tällä hetkellä
7Blackbull Markets kokemuksia (1) *Ei provisiota
 • Spread alkaen 0.8 pips
Jopa 1:500*

Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan
 • Ei saatavilla tällä hetkellä
8Vantage Fx kokemuksia *Ei provisiota
 • Spread alkaen 1.4 pips
Jopa 1:500*

Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan
 • 50% tervetuliaisbonus

Pre-IPO

Pre-IPO (Initial Public Offering) on sijoittamista yritykseen osakkeiden osuuksina. Yritykset tarjoavat tätä osakkeiden myyntiä ennen osakkeiden julkistamista. Koska ostat valtavia osake lohkoja, tähän liittyy enemmän riskejä. Siksi yritykset tarjoavat alennusta ostajille Pre-IPO-sijoituksessa.

Voit sijoittaa luotettavien online-esilletuonti alustojen, kuten Equitybee, Sharespost ja EquityZen, kautta.

Sijoittaminen pre IPO-yrityksiin on riskialtista mutta hyödyllistä. Jos valitset viisaasti ja teet oikean sijoituksen, voit tehdä valtavasti rahaa pre IPO -sijoituksella.

Parhaat ETF-alustat

Platform Maksut ETF Kokemuksia Vipuvoima Site Minimin
talletus
1Admiral Markets kokemuksia (1) Nollapalkkio*
 • Spread alkaen 0.7 pips
376
 • 1:20
 • $1000
2eToro (1) Nollapalkkio*
 • Maksut lyhyistä tai vivutetuista positioista.
249
 • 1:2
 • $200
3XTB kokemuksia (1) Nollapalkkio*
 • Maksut lyhyistä tai vivutetuista positioista.
140
 • 1:10
 • $500
4Skilling kokemuksia (1) Nollapalkkio*
 • Spread alkaen 0,03 Pips
40
 • 1:5
 • $1000

Cybersecurity Copyportfolio – Parhaat kyberturvallisuus osakkeet

Copyportfolio on yksi eToro premium-palveluista. Tämä on kehittynyt versio kopiointi kaupankäynnistä. eToro Cybersecurity Copyportfolio on suunniteltu erityisesti kyberturvallisuuteen sijoittamiseen. Päätavoitteena on vähentää riskiä ja hyötyä nykyisistä markkinoista. Copyportfolio tasapainotetaan uudelleen neljännesvuosittain, jotta se mukautuu parhaisiin sijoitusstrategioihin. Jokainen Copyportfolio instrumentti lasketaan yhdeksi kauppiaaksi, ja jokainen kauppa riippuu siitä, kuinka monta prosenttia varoja sinulla on. Se on samanlaista kuin toisen elinkeinonharjoittajan kopioiminen.

Minimisijoitus alkaa 1000 dollarista, sijoita eToro Cybersecurity -rahastoihin jo tänään.

Kiinnostaako Cybersecurity-osakesijoittaminen?

67 % vähittäiskaupan CFD-tileistä menettää rahaa

Markkinoiden kasvu

Vuoden 2020 loppuun mennessä eToro ”Cybersecurity” tuotti 45 % voittoa. Tämä on johdonmukainen luku, kun sitä verrataan keskimääräiseen 17 %:n voittovuosi tuottoon ajanjaksolla 2016-2020.

Analyysin mukaan tämän luvun odotetaan kasvavan vuonna 2021.

Yhteenveto

Kyberturvallisuus on ratkaisevan tärkeää monien sellaisten yritysten menestykselle, jotka hyödyntävät seuraavan vuosikymmenen keskeisiä investointi megatrendejä. Tämän vuoksi on uskomattoman epätodennäköistä, että IoT-, AI- ja 5G-osakkeet menestyvät hyvin ilman kyberturvallisuus osakkeita. Tämä tarkoittaa sitä, että sektori tarjoaa lisää mahdollisuuden hyötyä näistä trendeistä.

Lukuisat pilvi turva osakkeet ovat jo nyt matkalla kohti multi boggereita. Teknologiateollisuuden nopeasti kasvavana sektorina kyberturvallisuus tarjoaa sijoittajille merkittävää nousupotentiaalia seuraavan vuosikymmenen aikana. Turvallisuusvaatimukset kehittyvät kuitenkin nopeasti, ja tietomurrot ja muut puutteet voivat aiheuttaa osakekurssien vaihtelua. Kyberturvallisuus Ohjelmistojen osakkeisiin sijoitettaessa on tärkeää pitää yllä monipuolista salkkua ja pitää silmällä näiden nopeasti kasvavien yritysten pitkän aikavälin potentiaalia, sillä ne auttavat pitämään digitaalisen maailman turvallisena.

Sijoittaminen tälle toimialalle voidaan tehdä useilla eri tavoilla, erityisesti kopio salkku- tai osakesijoittamisen kautta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Cryptostec
Vastuuvapauslauseke: Tämän verkkosivuston sisältämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiiviseen tarkoitukseen, eikä niiden ole tarkoitus korvata ammattimaista talous-, laki- tai veroneuvontaa. Sinun tulisi kääntyä ammattilaisen puoleen, ennen kuin käytät täältä löytämiäsi tietoja.Mainitut yritykset saattavat maksaa tälle verkkosivustolle korvauksia mainonnan, kumppaniohjelmien tai muunlaisten ohjelmien kautta. Kaikki viittaukset kolmansien osapuolten tuotteisiin, hintoihin tai verkkosivustoihin voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Tee asianmukainen tutkimus ennen kuin osallistut kolmansien osapuolten tarjouksiin. CFD:t ovat monimutkaisia instrumentteja ja niihin liittyy suuri riski menettää rahaa nopeasti vivutuksen vuoksi© Copyright 2021 Cryptostec