Investoi 5G osakkeisiin – Täydellinen opas

Johdanto

5G-teknologia on langattomien verkkojen viides sukupolvi. Tämän teknologian sanotaan parantavan langattomien verkkojen nopeutta, kaistanleveyttä ja saavutettavuutta. 5G-verkkojen myötä maailma on askeleen pidemmällä tulevaisuuteen.

Mitä 5G on?

5G on lyhenne sanoista 5. sukupolvi. Tämä tekniikka on 1G:n, 2G:n, 3G:n ja 4G:n jälkeen uusin langattomien verkkojen tekniikassa. Tämä tekniikka yhdistää kaikki laitteet, koneet ja esineet virtuaalisesti. Tämän teknologian ominaisuuksiin kuuluvat nopea tiedonsiirto, parempi saatavuus, suurempi verkkokapasiteetti, parempi luotettavuus ja parempi käyttäjäkokemus. Suuren nopeuden ja tehokkuuden ansiosta se mahdollistaa uusien käyttäjien integroitumisen uusille toimialoille. 5G-verkkojen myötä syntyy monia uusia toimialoja.

5G-teknologian ymmärtäminen

5G-teknologiaa voidaan ymmärtää paremmin, jos meillä on hyvä käsitys sitä edeltäneistä teknologioista. Ensimmäinen mobiiliteknologia, joka tunnetaan myös nimellä 1G, oli puheeseen perustuvaa. Tämän tekniikan avulla käyttäjät pystyivät puhumaan matkapuhelimilla mistä päin maailmaa tahansa. Sitten tuli 2G-tekniikka, jonka avulla käyttäjät pystyivät lähettämään tekstiviestejä mobiililaitteiden kautta; tätä tekniikkaa käytetään edelleen joissakin tekstiviesti palveluissa. Seuraava askel oli 3G-tekniikka, joka tarjosi internetin älypuhelimille ja helpotti tiedonsiirtoa. 4G-teknologia tarjosi vaikuttavia tiedonsiirtonopeuksia, ja sen ansiosta käyttöön tulivat monet nykyisin käyttämämme yhdistetyt laitteet ja palvelut. 5G-verkko teknologiassa on kyse suuren datamäärän toimittamisesta paljon nopeammin. Tämä seuraavan sukupolven teknologia mullistaa maailman ja synnyttää monia uusia toimialoja.

Mitkä teknologiat ovat 5G:n perustana?

Yksi johtavista teknologioista, jotka tekevät 5G:stä edistyksellisimmän matkaviestinverkkoteknologian, on OFDM (Orthogonal Frequency-Division-Multiplexing). OFDM:ää käytetään signaalien modulointiin eri laitteiden kautta, mikä on erittäin hyödyllistä häiriöiden estämiseksi. OFDM, 5G käyttää 5G NR -ilmarajapintaa ja teknologioita, joissa on laajempi kaistanleveys, kuten alle 6 GHz ja mmWave.  

5G OFDM:n verkkoperiaate on samanlainen kuin 4G LTE:n. Erona on uusi 5G NR -ilmarajapinta, joka parantaa OFDM:ää ja tarjoaa paljon parempia tuloksia työn käsittelyssä. 5G-verkko tulee olemaan useampien ihmisten käytettävissä useiden eri tehtävien suorittamiseen.

Laajentamalla taajuus resurssien käyttöä 5G tarjoaa laajemman kaistanleveyden kuin 4G-verkko. 4G-verkossa käytetty kaistanleveys oli alle 3 GHz:n taajuudesta 100 GHz:iin ja yli. Koska 5G voi toimia sekä matalilla taajuusalueilla että mm Wave-taajuuksilla, se tuo matkaviestinverkkoihin suuren kapasiteetin, useita gigabittejä sekunnissa ja alhaisen viiveen.

5G-teknologian avulla ei tule vain 4G-verkkoja nopeampi verkko, vaan se mahdollistaa myös useita IoT-viestinnän ja muita teknologioita.

5G selitetty

Teollisuuden potentiaali

Vuoteen 2020 mennessä 5G-teollisuuden arvo on 5,53 miljardia dollaria, mutta ennustetaan, että vuoteen 2026 mennessä näiden markkinoiden markkina-arvo on 667,90 miljardia dollaria. Se tarkoittaa, että CAGR vuodesta 2021 vuoteen 2026 on 122,3 %. Aasian ja Tyynenmeren alueen ennustetaan edistävän tätä alaa eniten. On ennustettu, että vuoteen 2026 mennessä Aasian ja Tyynenmeren alueen 5G-teollisuus saavuttaa 329,09 miljardia dollaria. 5G-teollisuuden sanotaan olevan viestintäteollisuuden seuraava suuri asia. Se edellyttää asianmukaista tutkimusta laitteistoissa, ohjelmistoissa ja palveluissa parempien tulosten saavuttamiseksi. Koska 5G-verkot tulevat olemaan kaikkien aikojen nopein verkkoteknologia, se tarjoaa uusia mahdollisuuksia sekä yksittäisille kuluttajille että organisaatioille. Tämän tekniikan kansainvälistyminen nopeuttaa sen massa käyttöä autonomisessa teollisuudessa. Yhteenvetona voidaan todeta, että 5G-teknologia tasoittaa monien toimialojen tapaa tehdä parannuksia useilla aloilla ja ottaa käyttöön uusia aloja.

5G:n vaikutus maailmantalouteen

5G Economy Study -tutkimuksen mukaan 5G:n täysi taloudellinen vaikutus toteutuu todennäköisesti noin vuonna 2035. On ennustettu, että 5G tuo markkinoille monia uusia toimijoita, ja 5G:hen liitettävien palvelujen ja tavaroiden arvo on jopa 13,1 biljoonaa dollaria. 5G:n vaikutus tulee olemaan paljon merkittävämpi kuin aiempien verkkoteknologioiden. 5G-verkko laajentaa tämän teknologian käyttöä perinteisistä matkaviestinverkoista automatisoituun teollisuuteen. Kiinan Pekingissä odotetaan, että 5G-arvoketju voi yksinään tukea jopa 22,8 miljoonaa työpaikkaa, ja yhdellä Pekingin asukkaalla voi olla useampi kuin yksi työpaikka. 5G-teknologialla syntyy vielä monia toimialoja, joista emme vielä edes kuule. Ajan myötä tiedämme 5G-teknologian todellisen vaikutuksen maailmantalouteen.

Tutustu muihin toimialoihin

Mikä ajaa 5G:n kasvua?

Aiemmissa teknologi orissa, kuten 3G:ssä ja 4G:ssä, ei ole tarpeeksi nopeutta ja kapasiteettia tukemaan kaikkia mielenkiintoisia tulevia teknologioita. Näin ei kuitenkaan ole 5G-verkkojen kohdalla. 5G:llä on riittävästi nopeutta ja kapasiteettia tukemaan nykyisten teknologioiden lisäksi myös muita toimialoja, jotka voivat ottaa käyttöön uusia jännittäviä teknologioita.

Edistyksellisten ominaisuuksiensa ja ylivoimaisen nopeutensa ansiosta seuraavat neljä toimialaa tulevat ajamaan 5G:n kasvua:

Kuljettajat Omat autot

Autonomiset ajoneuvot ovat yksi 5G-teknologian mielenkiintoisimmista sovelluksista. Jotta kuljettajat omat autot toimisivat virheettömästi, ne tarvitsevat huippunopeaa dataa joka sekunti, ja tehokkaiden tulosten aikaansaamiseksi tämä data on siirrettävä lähes nolla viiveellä. Tärkeintä kuljettajat omissa autoissa on yleinen turvallisuus, joka edellyttää keskeytymätöntä yhteydenpitoa. Reaaliaikainen tiedonsiirto on välttämätöntä kuljettajien ja yleisön turvallisuuden varmistamiseksi. 5G-teknologia tarjoaa tarvittavan datayhteyden autonomisten ajoneuvojen asianmukaista mekanismia varten. Koska 5G-verkoissa on alhainen viive 4G-verkkoihin verrattuna, se mahdollistaa hyvän viestintäverkon muiden kuljettajien ja muun tieinfrastruktuurin välillä sujuvan ja turvallisen ajamisen varmistamiseksi.

5G-teknologian avulla autonomiset ajoneuvot pystyvät ennakoimaan tievaarat ja sääennusteet nopeammin kuin muut tiellä liikkuvat ajoneuvot. Esimerkiksi 100 metrin päässä olevan ajoneuvon tiedot välittyvät vain millisekunneissa. Sen lisäksi, että kuljettajat omat autot toimivat paremmin, 5G-teknologia auttaa myös vähentämään liikenneonnettomuuksien riskiä kaikkialla maailmassa.

Monet autoteollisuus yritykset työskentelevät yötä päivää, jotta kuljettajat omat autot saataisiin liikenteeseen. 5G-teknologialla voi olla tärkeä rooli tämän autonomista ajoneuvoa koskevan suunnitelman toteuttamisessa.

Älykkäiden kaupunkien teknologia

Älykkäiden kaupunkien teknologia tulee myös olemaan 5G-teknologian olennainen sovellus. YK:n tutkimus osoitti, että seuraavien 30 vuoden aikana kaupunkien väkiluku kasvaa 205 miljardilla. Vuoteen 2050 mennessä 70 prosenttia maailman ihmisistä asuu kaupunkialueilla. Teknologialla on siis oma osuutensa kaupunkialueiden sosiaalisten ongelmien tehokkaassa ratkaisemisessa. Nykyään on jo olemassa toisiinsa liitettyjä kaupunki laitteita, jotka antavat tärkeää tietoa tietystä alueesta. Kaupungit pyrkivät ottamaan käyttöön yhä enemmän teknologisia ratkaisuja, jotta ne voivat hoitaa tavanomaisia asioita, kuten lisääntyvää kaupunkiliikennettä ja jätehuoltoa. Tällaisen teknologian käytön rajoituksena on kaistanleveys. Eri laitteiden ja antureiden avulla kerätyt tiedot on siirrettävä pilvipalvelu verkkoihin, mikä vie paljon aikaa nykyisillä 4G-verkoilla. 5G-verkko ratkaisee kaikki nämä ongelmat, se mahdollistaa useiden laitteiden samanaikaisen yhteyden ja tarjoaa myös nopean verkon siirron.

Terveydenhuolto

5G-teknologia vaikuttaa todennäköisesti terveydenhuoltoalaan monin tavoin. Yksi terveydenhuoltoalan suurimmista ongelmista on väestön ikääntyminen. Kun ikääntyneiden kansalaisten määrä kasvaa maailmanlaajuisesti maailmanlaajuisesti, myös terveyteen liittyvät ongelmat lisääntyvät. Konsultaation saaminen asiaan liittyviltä lääkäreiltä on vaikeaa; videokonsultaatio on seuraava asia, jota ihmiset voivat harkita. Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen terveyspalvelun mukaan verkkokonsultaatiot vähentävät vuosittain 30 miljoonaa potilaan sairaalareissua. 5G-verkkojen avulla nämä verkkokonsultaatiot ovat entistä suoraviivaisempia, nopeampia ja luotettavampia. Tästä hyötyvät erityisesti syrjäseuduilla asuvat, sillä tällaisten ihmisten on vaikea saada ajanvarausta hyviltä lääkäreiltä ja päästä heidän klinikoilleen. Nykyään hallitukset pyrkivät omaksumaan strategian, jonka mukaan ennaltaehkäisy on hoitoa parempi. Tämä voidaan saavuttaa puettavien laitteiden avulla, jotka seuraavat käyttäjän sykettä, glukoositasoa ja muita asioita. 5G-teknologiat voivat auttaa saavuttamaan oikean ja nopean diagnoosin näiden laitteiden avulla. 5G ei ainoastaan auta parantamaan nykyisiä teknologioita, vaan se luo myös mahdollisuuksia valmistaa lisää elämää pelastavia teknologioita.

Viihde

Viihde on alue, joka tuo mukanaan paljon uutta kehitystä. Esimerkiksi 5G-verkko parantaa suoratoistopalveluja kannettavissa laitteissa, kuten matkapuhelimissa ja tableteissa. Tällä hetkellä, jos haluat katsoa suoraa jalkapallo-ottelua matkapuhelimella mme, tabletilla tai älytelevisiolla, se puskuroi paljon ja voi olla erittäin turhauttavaa. Tämä ongelma ratkeaa 5G:n myötä, ja käyttäjäkokemus paranee. Myös pelaaminen paranee 5G-teknologian myötä laitteissamme, sillä viiveet vähenevät ja käyttöliittymä on nopeampi. 5G:n ennustetaan muuttavan peliteollisuutta niin, että käyttäjät saavat paremman, nopeamman ja jännittävämmän pelikokemuksen.

Edellä mainitut neljä toimialaa voivat olla 5G-teknologian ensisijainen veturi. Nämä alat voivat parantaa 5G-teknologian kasvua maailmanlaajuisesti.

Investoiminen 5G-teknologiaan

On monia tapoja investoida 5G-teknologiaan, mutta keskitymme seuraaviin:

5G-teknologian osakkeet 

Voit sijoittaa mihin tahansa 5G-teknologiasektoriin osakesijoitusten kautta. Se tarkoittaa, että voit ostaa tietyn yrityksen osakkeita, jolla on mielestäsi potentiaalia kasvaa tulevaisuudessa. Näin saat yrityksestä voittoa, kun yritys kasvaa. Voit tutustua kaikkiin tärkeimpiin 5g-teknologia osakkeisiin eToro parhaiden 5G-teknologiaosakkeiden kautta.

Paras osakkeet -alusta

Kauppapaikka Maksut Vipuvoima Arvioi Tarjoukset sivu
1XTB kokemuksia (1) *Ei provisiota
 • Spread alkaen 0.1 pips
Jopa 1:500*

Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan
 • Ei saatavilla tällä hetkellä
2eToro kokemuksia *Ei provisiota
 • Spread alkaen 1 pips
1:30*

Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan
 • Ei saatavilla tällä hetkellä
3Admiral Markets kokemuksia (1) *Ei provisiota
 • Spread alkaen 0.7 pips
Jopa 1:500*

Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan
 • Se tarjoaa 100% bonuksen ja käteistä takaisin.
 • *Se ei koske eurooppalaisia asiakkaita.
4Plus500 kokemuksia *Ei provisiota
 • Spread applies
Jopa 1:300*

Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan
 • Welcome Bonus* (Vain Australian) käyttäjille
5Libertex Komissio koskee
 • Spread alkaen 0 pistettä
Jopa 1:999*

Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan
 • Se tarjoaa 100 % bonuksen ja käteispalautuksen.
 • *Se ei koske CySEC-asiakkaita.
6Skilling kokemuksia (1) *Ei provisiota
 • Spread alkaen 0.7 pips
Jopa 1:500*

Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan
 • Ei saatavilla tällä hetkellä
7Blackbull Markets kokemuksia (1) *Ei provisiota
 • Spread alkaen 0.8 pips
Jopa 1:500*

Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan
 • Ei saatavilla tällä hetkellä
8Vantage Fx kokemuksia *Ei provisiota
 • Spread alkaen 1.4 pips
Jopa 1:500*

Vaihtelee tyypin ja asiakkaan mukaan
 • 50% tervetuliaisbonus

Pre-IPO

Pre-IPO (Initial Public Offering) on sijoittamista yritykseen osakkeiden osuuksina. Yritykset tarjoavat tätä osakkeiden myyntiä ennen osakkeiden julkistamista. Koska ostat valtavia osake lohkoja, tähän liittyy enemmän riskejä. Siksi yritykset tarjoavat alennusta ostajille Pre-IPO-sijoituksessa.

Voit sijoittaa luotettavien online-esilletuonti alustojen, kuten Equitybee, Sharespost ja EquityZen, kautta.

Sijoittaminen pre IPO-yrityksiin on riskialtista mutta hyödyllistä. Jos valitset viisaasti ja teet oikean sijoituksen, voit tehdä valtavasti rahaa pre IPO -sijoituksella.

Parhaat ETF-alustat

Platform Maksut ETF Kokemuksia Vipuvoima Site Minimin
talletus
1Admiral Markets kokemuksia (1) Nollapalkkio*
 • Spread alkaen 0.7 pips
376
 • 1:20
 • $1000
2eToro (1) Nollapalkkio*
 • Maksut lyhyistä tai vivutetuista positioista.
249
 • 1:2
 • $200
3XTB kokemuksia (1) Nollapalkkio*
 • Maksut lyhyistä tai vivutetuista positioista.
140
 • 1:10
 • $500
4Skilling kokemuksia (1) Nollapalkkio*
 • Spread alkaen 0,03 Pips
40
 • 1:5
 • $1000

5G Technology Copyportfolio – Parhaat 5G-teknologia osakkeet

Copyportfolio on yksi eToro premium-palveluista. Tämä on kehittynyt versio kopiointi kaupankäynnistä. eToro 5G Revolution Copyportfolio on suunniteltu erityisesti 5G-teknologiaan sijoittamiseen. Sen päätavoitteena on vähentää riskiä ja hyötyä nykyisistä markkinoista. Copyportfolio tasapainotetaan uudelleen neljännesvuosittain, jotta se mukautuu parhaisiin sijoitusstrategioihin. Jokainen Copyportfolio instrumentti lasketaan yhdeksi kauppiaaksi, ja jokainen kauppa riippuu siitä, kuinka monta prosenttia varoista sinulla on. Se on samanlaista kuin toisen elinkeinonharjoittajan kopioiminen.

Minimisijoitus alkaa 2000 dollarista, sijoita eToro 5G -teknologiarahastoihin jo tänään.

Kiinnostaako 5G-osakesijoittaminen?

67 % vähittäiskaupan CFD-tileistä menettää rahaa

5G-teknologia markkinoiden kasvu

Vuoden 2020 loppuun mennessä eToro ”5G technology” tuotti 11,65 % voittoa. Tämä on johdonmukainen luku, kun sitä verrataan keskimääräiseen 7 % voiton vuosituottoon vuosina 2017-2020.

Analyysin mukaan tämän luvun odotetaan kasvavan vuonna 2021.

5g-copyportfolio

Yhteenveto

5G-teknologia on kriittinen menestyksen kannalta monilla aloilla, jotka hyödyntävät seuraavan vuosikymmenen keskeisiä investointi megatrendejä. 5G-sektorin odotetaan tuottavan jopa 3,5 biljoonan Yhdysvaltain dollarin uuden taloudellisen tuotoksen ja tukevan 22 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä.

5G-teknologia tarjoaa sijoittajille merkittävää nousupotentiaalia seuraavan vuosikymmenen aikana. Sijoitettaessa 5G-teknologia osakkeisiin on tärkeää ylläpitää monipuolista salkkua ja pitää silmällä pitkän aikavälin potentiaalia, joka näillä nopeasti kasvavilla yrityksillä on, sillä ne auttavat pitämään digitaalisen maailman turvallisena.

Sijoittaminen tälle toimialalle voi tapahtua useilla eri tavoilla, erityisesti Copyportfolio-sijoittamisen tai osakesijoittamisen kautta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Cryptostec
Vastuuvapauslauseke: Tämän verkkosivuston sisältämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiiviseen tarkoitukseen, eikä niiden ole tarkoitus korvata ammattimaista talous-, laki- tai veroneuvontaa. Sinun tulisi kääntyä ammattilaisen puoleen, ennen kuin käytät täältä löytämiäsi tietoja.Mainitut yritykset saattavat maksaa tälle verkkosivustolle korvauksia mainonnan, kumppaniohjelmien tai muunlaisten ohjelmien kautta. Kaikki viittaukset kolmansien osapuolten tuotteisiin, hintoihin tai verkkosivustoihin voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Tee asianmukainen tutkimus ennen kuin osallistut kolmansien osapuolten tarjouksiin. CFD:t ovat monimutkaisia instrumentteja ja niihin liittyy suuri riski menettää rahaa nopeasti vivutuksen vuoksi© Copyright 2021 Cryptostec