risikovillig kapital

Home » risikovillig kapital

Hvad er risikovillig kapital?

Det er en privat investeringsfond. Den investerer specifikt penge i venturevirksomheder. I hvilke risikovurderingen er høj, i forventning om et højt afkast i tilfælde af succes. Vc-fonde er en accepteret og almindelig måde at rejse kapital på. F.eks. med henblik på at investere i nystartede virksomheder (“start-ups”) inden for højteknologiområdet.

Venture Capital Fund – investeringsstrategi

It-fonde rejser deres kapital fra institutionelle investorer (banker, pensionsfonde og undersøgelsesfonde), mens private investorer (engle) også bidrager med deres andel. Når kapitalen er rejst, er der ingen adgang for nye investorer og ingen exit for eksisterende investorer. De fleste fonde investerer relativt små beløb. De er dog spredt ud over et stort antal virksomheder. Vigtigst er det i en af de tre første livscyklusser. Det kan f.eks. være i seedfasen, i den tidlige fase og i vækstfasen. Den gennemsnitlige investeringsperiode ligger på mellem 7-10 år. I løbet af denne periode modtager fondsforvalterne forvaltningsgebyrer til en værdi af 2,5 % af investorernes penge. Ved investeringsperiodens udløb deles mellem 15-25 % af overskuddet fra den virksomhed, der sælges, mellem dem og investorerne.

Den ældste lov i spillet siger: “Hvis man investerer i et selskab, der er i begyndelsen af sit liv, vil det udstede en mere rentabel aktie i fremtiden”. Dette er faktisk det ledende princip for venturekapitalfonde. De gik ind i dette spil for at opnå et højt afkast. Hvis ikke for det, så er det ikke risikoen værd. Og risikoen er stor. Fonde opererer under usikre forhold. Til illustration viser en statistik, at ud af 100 virksomheder, der investeres i, vil mindre end 10 af dem være rentable nok for fondene. Det er den samme “risiko”, der gemmer sig bag det truende modelnavn. Derfor gemmer der sig bag den også chancen for et stort overskud, fordi én rigtig investering i den rigtige virksomhed er nok til at tvinge resten frem.

🔞 © Copyright 2024 Cryptostec